Bestyrelsesmøder

Atelier

Bestyrelsesmøder


Posted by Sonja Feldt Mon, August 12, 2019 14:29:49


Bestyrelsesmøde i Medborgerhuset

torsdag d. 22-08 – 2019

kl. 19.00

Indkaldelse til
bestyrelsesmøde torsdag d. 22.08 2019 Kl 1900

i Medborgerhuset


1. Valg af dirigent og referent.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

3. Evaluering af :

Sommerudstillingen i Getama 2019 sammen med Vesthimmerland
Kunstforening.

– udstillingens sammensætning og kvalitet, reklamen før
udstillingen var den god nok.

– byfesten hvor meget skal vi være med i af opgaver.

– referat fra byfesten fordelingsnøgle, opgaver, bestyrelse

Hvad med overskud/tab

– Hvor skal vi holde sommerudstilling i 2020.

-Julearrangementet 2019

skal vi ha julemarked i 2020 ,skal det laves anderledes,
være et andet sted.

4. Fungerer Facebook og vår hjemmeside.

5. Udstillinger på Gedsted plejehjem, Føtex, Medborgerhusets
bogkaffe ,

Hvem stiller ud hvor og skal det rokeres?

6. Mangler vi noget som skal indkøbes.

7. Udflugter , kurser, osv.

8. Hvor meget skal vi være med i prosjekt Getama bygningen
hvis det bliver et

Prosjekt.

– hvem kunne tænke sig at være med/hjælpe

-hvilke tanker har vi om brug af bygningen

-hvilke tanker gør vi ang. økonomisk.

– vil vi fortsat være der vi er i medborgerhuset.

9. Fungere vårt Atelie godt nok.

10. Skal referatet kodkendæs før den kommer på hjemmesiden.

FORSLAG:

Jonna betale en sum hver gang man kommer for dem som ikke kan komme fast, istedet for Kontigent.

Sonja har kommet med et forslag om at vi som har lagringsplads af
bilder betaler lidt mere i kontigent en de som ikke har. Sonja orientere
om dette.

Dette skal vi ta stilling til.

11. Eventuelt.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 22.08.19.

Fremmødt: Mona,Sonja, Angelina, Poul

1. Mona dirigent, Angelina referent

2. Referat fra sidste møde blev godkendt.

3. Sommerudstilling i Getama.
Der
er udtrykt tilfredshed med udstillingen. Der var mange besøgende.
Indtægter og udgifter gik op. Der var flere udgifter forbundet med
udstillingen and vi plejer at have.
Vi vil gerne udstille der igen.

Byfesten Gedeskæg
Byfestens
komite er blevet til en forening. Mona og Sonja har overværet deres
generalforsamling. Komiteen kom med en forslag om at alle foreninger
skal i fremtiden bidrage men noget arbejde i forbindelse med Gedeskæg
festen. Vi kan blive bedt om at organisere fastelavn, Skt.Hans og andet.
Vi får mindre af overskuddet og flere opgaver. Vores arbejde i
forbindelse af udstillingen bliver ikke betragtet som bidrag til
forenings arbejde.
Vi blev enige om at træde ud af byfestkomiteen.

Julemarked
Det bliver som det plejer, første søndag i advent.

4.Der er ikke så mange der benytter Facebook.
Der var ingen forslag om at ændre noget.

5. Poul udstiller i Føtex og det fortsætter han med. Der var ingen andre interesserede.

6. Farver indkøbes løbende.

7. Udflugter og kurser
Der var ikke noget på programmet.

8.
Der blev diskuteret om hvor meget vil vi involvere os hvis projekt ”
Getama” bliver til noget. Der kom forslag fra Vesthimmerlands
kunstforening om at samarbejde omkring udstillinger. Det vi kræve meget
arbejde fra vores side og vi skal være med til at dække underskud hvis
det opstå.
Vi blev enige om at vi har ikke kapacitet til at involvere os i større projekter.
Vi vil stadivæk samarbejde med Vesthimmerlands kunstforening.

9. Atelier fungerer fint.

10. Bestyrelsen har bestemt at referatet skal godkendes inden det sendes videre til andre medlemmer.

11. Vi har ikke accepteret Jonnas forslag. Man skal være medlem af kunstforeningen og betale kontingent.
Sonja
foreslår at dem som har lagringsplads af billeder skal betale højere
kontingent. Vi blev enige om at indtil videre forbliver det som det er.

Posted by Sonja Feldt Tue, March 19, 2019 10:06:02

Konstituerende møde Torvet 27/03 kl 1900


1 . valg af dirigent og referent Sonja

2 . godkendelse af referat fra sidst møde
Godkendt

3. Konstituering efter valg
Formand – Mona
Næstformand – Jane
menig Poul
Menig Angelina
menig Sonja

suppl Margit
suppl Lene

4. udflukter forslag

Åbne atlidører x Juni

Solo: Rita Kern-Larsen

Galleri Himmerland Gatten x august

Galleri NB, Viborg x vilkårlig en onsdag

næring efter tæring mht til kørsel

5. Eventuelt

Gedeskægskomite møde d. 3/4 19 kl 19.00

Budsjet over hvad foreningen skal betale af udflugter og udstilling til medlemmer.

Udstilling i Getamabygget
Vesthimmerlands Kunstforening udstilling
Sonja aftaler med Peter Stenild om samarbejdet , tidsrum, kl., fællesannoncering med gedeskægskomiteen
Mona udsender information til medl

Flagning:
Mona skriver til Doris


Posted by Sonja Feldt Wed, February 20, 2019 22:38:06


Bestyrelsesmøde

Tid: onsdag d. 30-01-2019

Sted: TORVET


Dagsorden

Valg af
dirigent

Valg af
referent

Godkendelse af
dagsorden

Godkendelse af
referat af 29-08-2018

Åben debat om
året 2018

planlægning af
2019 som

– udstillinger
( Vesthimmerland kunstforening)- udflugter osv.

Planlægning af
Generalforsamling, bespisning, regnskab osv.

Tid og sted
for næste bestyrelsesmøde.

Eventuelt

Bestyrelsesmøde 30. Januar 2019

Fremmødt Mona, Angelina, Jane, Poul

1.

Referent Jane

Dirigent Angelina

3

Dagsordenen er godkendt

4.

Referatet er godkendt

5.

Året 2018

God sommerudstilling og hyggeligt julearangement. Der var
ingen udflugter i år.

6.

Mona vil gerne forberede udflugt til Viborgs Åbne
Atelierdøre i juni.

Vesthimmerlands kunstforening planlægger en kunstudstilling
i perioden 15. Til 23 juni på Getamas gamle tangfabrik” som de skriver. De
skriver til deres tidligere udstillere at Gedsted Kunstforening måske bliver
inviteret, men vi har endnu intet hørt.

Vi er her på mødet dog blevet enige om ikke at holde
udstilling samtidig uanset om vi er inviteret eller ej.

Det er også spændende om der bliver byfest. Torvedagen
bliver nok ikke længere til noget.

7.

Planlægning af generalforsamling

Onsdag den 13. Marts

Poul vil arrangere mad til os. Der kommer nok ca 10- 12
personer.

8.

Konstituerende bestyrelsesmøde holdes i forlængelse af
generalforsamling.

Det næste bestyrelsesmøde afholdes i august.

9. Evt

Angelina indkøber maling
  Posted by Sonja Feldt Tue, August 28, 2018 20:50:27

  ændret dato 29-08-2018


  Indkaldelse til bestyrelsesmøde onsdag d. 22.08 2018

  Kl 1900 i medborgerhuset


  1. Valg af dirigent og referent.

  2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

  3. Evaluering af div. aktiviteter:

  I. Sommerudstilling 2018
  – udstillingens sammensætning og kvalitet, reklamen før udstillingen var den god nok.

  -Julearrangementet 2017

  skal vi ha julemarked i 2018 ,skal det laves anderledes.?

  4. Fungerer Facebook
  og vår hjemmeside.

  5. Udstillinger på Gedsted plejehjem, Føtex, Medborgerhusets bogkaffe ,osv hvordan
  administreres det.

  6. Mangler
  vi noget som skal indkøbes.

  7. Udflugter
  , kurser, osv. Skal vi ha en tauholder

  8. Evtuelt.


  Referat kunstforeningen 29.8.2018

  Fremmødt: Poul, Lene, Margit, Sonja, Mona, Jane.

  1. Dirigent Lene Flarup Kristoffersen

  Referent Jane Bonnerup

  2. Godkendt

  3. Udstillere og bestyrelse var meget tilfredse til udstilling

  Det har vist sig at udstillere med træ og sten trækker de mandlige publikummer op af trappen.

  Der blev solgt for 3000kr

  Sonja
  vil høre Asger om han stadig har teksten til han tale til
  ferniseringen, den ville være god at lægge på hjemmesiden. Det var en
  god tale.

  Der er enighed om at udstillingen skal bevare et vist niveau.

  Vi vil holde øje med byfestens øvrige program og passer ind så der f.eks ikke er åbent under optog.

  Julearrangementet 2017. Det var en hyggelig dag.

  Vi gør det igen i 2018. Mona finder ud af hvad dato husmoderforeningen holder det.

  4. Hjemmesiden fungerer fint.

  Vi beholder kontaktoplysninger på vore medlemmer på hjemmesiden med mindre medlemmer selv ønsker det slettet.

  Vi bruger facebook efter bedste evne. Er ikke vildt aktive, men aktive nok.

  5.
  Udstillingen på Gedsted plejehjem er fremover med Kunstforeningens egne medlemmer.
  Der blev hængt op midt i juli og skal
  hænge i to tre måneder, så skal man selv skifte billederne ud eller
  finde en anden udstiller fra foreningen.

  Monas billeder hænger i Føtex og hvis andre vil udstille i stedet siger de bare til. Poul overtager.

  Janes billeder hænger i Gedsted hallens cafeteria

  Lene Flarup Kristoffersens billeder hænger i bogcafeen

  6.indkøb:

  Det kunne måske være en ide at købe en projekter til at koble til computer eller Ipad.

  Lene købte en for et par år siden og vil gerne undersøge hvad sådan en koster.

  Det kunne også være en ide at købe en ny printer. Vi kan ikke få nyt blæk til den vi har nu.

  Sonja har gode erfaringer med labTech i Aars. Lene tager derover og ser hvad de har.

  7.
  Vi udnævner ikke en tovholder, men vil snakke om det på maleaftener og
  evt planlægge ture ad hoc når ideer og lejligheder byder sig.

  8. Evt. Der er gået sommerferie i male dage og aftener, men nu starter sæsonen igen.
   Posted by Sonja Feldt Thu, February 22, 2018 01:09:06


   Referat fra
   bestyrelsesmøde 31/01/2018

   Tilstede: Lene
   Flarup Christoffersen, Mona Damm, Margit Horn Nielsen, Jane Bonnerup, Angelina
   Damgaard


   1) Valg af
   dirigent

   Lene blev valgt
   til dirigent

   2) Valg af
   referent

   Angelina blev
   valgt til referent

   3) Godkendelse
   af dagsorden

   Dagsorden blev
   godkendt

   4) Godkendelse
   af referat fra sidste møde.

   Referat fra
   sidste møde blev godkendt.

   6) Diskussion:
   Skal vi være med til at betale 900 kr om året for at hejse flag.

   Vi blev enige
   om at vi betaler i år men ikke fremover.

   Mona
   kontakter Dorid

   7) Åben debat
   om udstillinger,udflugter osv.

   Forslag til
   udflugter:

   Åbne atelierer
   døre i Viborg fra 24.3. 18 til 1 .4. 18 i ”Pakhusets”. Tema: ” Hvad er der
   indeni”

   Påske
   udstilling 25.3.18 til 2.4.18 Fussing slot i Randers

   Galleri
   Himmerland Gatten

   8) Planlægning
   af generalforsamling

   Generalforsamling
   finder sted 14.3.18 kl 19.

   Emner:

   a) Valg af
   bestyrelse.

   På valg:

   Margit modtager
   genvalg som suppleant/kasser.

   Angelina og
   Lene modtager genvalg som menige medlemmer af bestyrelse

   Poul – modtager
   genvalg som menige medlem af bestyrelsen

   Mona modtager
   genvalg som formand for bestyrelse.

   b) Sommer
   udstilling, gruppe bestemmes på generalforsamlingen.

   c) Information
   fra Mona: for fremtiden er det dirigent samt referent der underskriver
   generalforsamlingsreferatet føres til vedtktene våre.

   9) Tid og sted
   for næste bestyrelsesmøde: ikke bestemt endnu.

   Bestemmes på generalforsamlingen

   10) Vedtægt
   ændring af punkt 6.2

   Medlemskontingentet
   for unge uden ledsagende voksen.

   Fastsættelse af
   kontingent 150 kr

   11) Eventuelt

   Kunstavisen og
   magasinet ”Kunst” bliver sendt til Mona.

   Lene vil
   udstille i Medborgerhusets.

   ref. Angelina
    Posted by Sonja Feldt Mon, September 11, 2017 08:57:22

    Referat
    bestyrelsesmøde d. 23.08 2017


    Tilstede: Lene Flarup Christoffersen.
    Mona Damm. Poul Spangaard. Sonja Feldt. Margit Horn Nielsen. Jane Bonnerup,
    Angelina Damgård
    1. Valg af
    dirigent og referent.

    ·
    Angelina blev valgt til dirigent

    ·
    Lene blev valgt til referent

    2. Godkendelse af referat fra sidste
    møde.

    ·
    Referatet fra sidste møde blev godkendt

    3. Evaluering af div. aktiviteter:

    I. Sommerudstilling
    – udstillingens sammensætning og kvalitet, reklamen før udstillingen var den
    god nok.

    ·
    Mange besøgende, og tilfredshed fra bestyrelsens side.

    ·
    Der blev reklameret på

    Ø Facebook

    Ø Plakater i området

    Ø Gedsted hjemmeside

    Ø Avisen

    Ø Via udstillerne

    ·
    Forslag om, at udstillingen skal være åbent under optog søndag eller lige
    inden optoget for at få folk ind.

    ·
    Der blev besluttet at åbne kl. 11.00.

    ·
    Fredag: Vente med at åbne kl. 13, hvor torvedag åbner.

    ·
    Der blev diskuteret om, udstillingen skulle holdes nedenunder, men alle var
    enige om at fortsætte på 1. sal.

    II. Udflugten til Randers og foredrag i
    Aars Martin Bigum.

    ·
    God oplevelse med begge arrangementer.

    ·
    Vedr. indkøbt bog af Martin Bigum, må den gerne lånes

    Ø Skiv lånedato og navn på tavlen i
    ateliet

    lll. Julearrangementet , skal vi ha det til næste år , skal det laves
    anderledes.?

    ·
    Julen 2017. Kunstforeningen deltager sammen med husmoderforeningen og
    bliver ovenpå.

    ·
    Mona er tovholder vedr. udsendelse af mail og tilmelding.

    4. Fungerer Facebook ok?

    ·
    Der er rod i det, da der er 2 facebook sider, men Lene sørger for at få
    ryddet op.

    ·
    Gedsted Kunstforening er en offentlig side, og den eneste der skal anvendes
    på nuværende tidspunkt.Der kan blive oprettet en lukket gruppe til medlemmerne,
    når der bliver behov.

    ·
    Alle medlemmerne bliver administratorer

    ·
    Der var enighed om, at medlemmerne kan reklamere på facebooksiden for
    arrangementer de deltager i, i andre sammenhænge.

    5. Galleri lister – skal de sættes op?

    ·
    Gallerilister sættes op – 1 i fuld længde og 1 der deles i 2

    6. Hvad med udsmykning af grund når
    huset ved torvet rives ned.

    ·
    Ifølge Doris, ved man endnu ikke hvornår det sker, hvilket Mona følger op
    på.

    l. Sende mail til alle som har
    lyst?

    ·
    Alle medlemmer skal tilbydes at deltage.

    ·
    Der skal undersøges nærmere vedr. økonomien i projektet – hvem skal betale
    for bl.a. materialer.

    ll. Nedsætte en komité?

    ·
    Der nedsættes en komite, når der er kommet en afklaring på, hvornår huset
    nedrives.

    ·
    Forslag til medlemmer: Jane, Thorkild, Mona, Poul

    7. Mangler vi noget som skal indkøbes,
    er det ok med maledag onsdag?

    ·
    Der laves en ønskeliste til indkøb af maling.

    ·
    Der blev besluttet at finde en reol, hvor malingen kan stå for at få et
    bedre overblik, når vi står og maler i atelieret. Den skal være 20 – 30 cm i
    dybden. Vi vil forsøge at finde noget på genbrug.

    ·
    Onsdag er ok

    8. Udflugter f.eks. Åbne galleridøre,
    osv.

    ·
    Forslag til Galleri Nordenkær, Møborg

    ·
    Gedsted Rejsehold har arrangeret i kombineret udflugt / kunsttur til
    Nordsalling og Fur d. 14. september, hvor alle kan deltage.

    ·
    Galleri Habsø – Der forsøges at lave en udflugt evt. en onsdag aften. Poul
    Spanggaard er tovholder på arrangementet.

    ·
    Der holdes fast i, at der skal arrangeres 2 udflugter om året. En før
    sommerferien og en efter sommerferien.

    9. Foredrag, er det noget i kulturaviserne.

    ·
    Vi skal holde øje med, hvad der kommer i kulturavisen.

    10. Evt.

    ·
    Ikke noget under evt.

    ref.: Lene
     Posted by Sonja Feldt Sun, April 16, 2017 10:27:50


     Konstituerende
     Bestyrelsesmøde d.8 marts 2017

     Torvet
     kl. 19.00


     Dagsorden

     1. Valg af dirigent og referent

     2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
     (vedhæftet )

     3. Konstituering efter valg – valg af
     formand og næstformand.

     Ved generalforsamlingen blev jeg genvalgt som
     medlem – jeg lader mig ikke konstituere som formand igen kun som menig medlem
     for at have bestyrelsesmedlemmer nok til at foreningen kan bestå og vi kan have
     atelieret fremover.

     4. Aktiviteter for året

     – Sommerudstilling – udvalget: Angelina, Mona,
     Sonja, Poul, Erna, Jane

     – Tjeklister for sommerudstilling som
     inspiration (vedhæftet)

     – Udflugter / galleribesøg – med
     uddelegering af tovholder til de enkelte arrangementer

     – Bigum ( 28-2-17..vi har været til
     foredrag på Aars Kunstmuseum en flok på 5 blev det til)

     – I forslag er: Atelierbesøg hos Anne Margrethe, Randers

     5.Evt.


     Næste møder:

     Udvalgsmøder i planlægning

     Bestyrelsesmøde i august dato fastsættes.

     REFERAT

     Til stede: Lene Flarup Christoffersen, Mona Damm, Poul Spanggaard, Sonja Feldt Pedersen, Margit Horn Nielsen, Jane Bonnerup.

     1. dirigent Lene Flarup
     Referent Jane Bonnerup.

     2. Referat godkendt

     3. Konstituering
     Sonja vil ikke længere være formand.
     Hun fortalte lidt om hvad formandsposten indebærer.
     Hjemmesiden vil hun stadig gerne stå for, vi skal blot være ansvarlige i bestyrelsen for at hjælpe med at finde materialer, billeder og nyheder tilsiden.
     Mona er ny formand.
     Jane er ny næstformand.

     4.
     Sommerudstilling
     Udstillingsudvalget holder møde straks efter dette bestyrelsesmøde.

     Udflugter
     Vi laver en udflugt til Anne Margrethe i Randers her i foråret
     og planlægger en efterårsudflugt på næste bestyrelsesmøde i august.
     Margit og angelins er tovholder på førstnævnte.

     5.
     EVT.

     Lene og Kirsten har arbejdet videre med facebooksiden.
     Vi snakkede om at det var vigtigt at være klar på hvad formålet med siden er.
     Er det en købs og salgs side eller udelukkende aktiviteter og inspirationsopslag.?

     Vi blev enige om at der ikke skal være køb og salg på siden, men udelukkende små indslag om aktiviteter og nyt i foreningen. Vi laver link til hjemmesiden, hvor vi i forvejen har galleri og kontaktoplysninger til interesserede købere.
     Alle medlemmer kan slå op på siden og alle udefra kan kommentere.

     Vi kan også overveje at oprette en lukket facebook gruppe, hvor vi nemt og hurtigt kan udveksle informationer og links med nye ideer.

     næste møde er sat til 9 august.

     ref.: Jane

      Posted by Sonja Feldt Thu, February 02, 2017 10:20:39

      Bestyrelsesmøde 21 jan 2017 kl. 19.00


      Dagsorden

      1. valg af dirigent og referent

      2. Godkendelse af referat fra sidst.

      3. Året 2016 v. Sonja

      4. Planlægning ag generalforsamling

      a. på valg:

      formand Sonja Feldt modtager genvalg

      Jane modtager genvalg

      suppl. / kasserer: Margit Horn Nielsen modtager genvalg

      suppl. Anne Lise Sørensen modtager genvalg

      Lene Flarup ny suppl. på valg

      revisor Niels Heebøll modtager genvalg

      b. arrangementer

      c. annonce om generalforsamling 21-2-2017

      5. sommerudstilling 2017 med tilbageblik på 2016

      a. skal der foregå noget på Torvet om fredagen

      (male – slibe – sten – pølse ler op til skåle osv. )
      6. aktiviteter i løbet af året

      a. julemarked Torvet 2017 med tilbageblik på 2016

      7. EVT.

      8. Næste møde: Generalforsamling d. 21 februar kl. 19.00 på Torvet      REFERAT

      1) Jane blev
      Referent

      der blev ikke valgt
      dirigent, da vi mente det var unødvendigt da vi kun var 4 personer.

      2) Referatet blev
      godkendt

      Der er opfølgning
      på punktet om nøglen i Evt.

      3) Sonja er syg

      4) Planlægning af
      generalforsamling

      Margit foreslår at
      kontonummeret står i mailen til indbydelsen til generalforsamlingen,
      så man ikke behøver at slå op på hjemmesiden for at finde det når
      man skal betale kontingent inden generalforsamlingen.

      Dagsorden
      til generalforsamling

      1)Valg
      af dirigent og referent.

      2)Beretning og debat om foreningens
      arbejde samt beretning fra udvalg.
      3)Regnskab.

      4)Indkomne
      forslag.

      5)Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af
      kontingent.

      6)Valg af bestyrelse.


      valg er :

      Formand Sonja Feldt modtager genvalg

      Jane Bonnerup
      modtager genvalg

      Suppleant/ Kassere Margit Horn Nielsen modtager
      genvalg

      Suppleant Anne Lise Sørensen modtager genvalg

      Lene Maler
      ny suppleant på valg

      Revisor Niels Heebøll modtager genvalg

      7)Eventuelt

      (bemærkning
      til punkt 4. Vi har på forhånd to forslag . Et om at ændre
      ugedagen på maleaftenen og et punkt om at danne et udstillingsudvalg
      til årets udstilling)

      b)
      arrangement til generalforsamling.

      Vi
      tænker at spise smørrebrød.

      Mona
      kører igennem Skals og kan godt køre omkring og hente det.

      Ellers
      kan der måske være mulighed for at Sonja tager noget med fra Farsø

      c)
      generalforsamlingsindkaldelse sker ved mails til medlemmer, På
      Gedsted hjemmeside.dk på beboerforeningens Facebookside og Brugsen
      SMS

      Jane
      skriver indkaldelsen og sender til Sonja, som så sender til alle
      medlemmer (Hun har en mailgruppe med alle kunstforeningens medlemmer
      i) Jane fik alle mail-adr.)

      Mona
      hænger indkaldelse op ved Brugsen og snakker med dem om SMS besked.

      Jane
      sender Mail til Doris som varetager Gedsted-hjemmesiden. Og sætter
      et opslag på beboerforeningens Facebookside.

      5)
      Flot udstilling. Vi gør det igen.

      a)
      det venter vi med at tage stilling til men vi tror ikke behovet er
      der nu hvor torvedag har flyttet sted.

      6)
      julearrangementet har været hyggeligt, så vi regner med at spørge
      folk i foreningen igen i år, hvem der er interesserede.

      7)
      evt.

      Sonja
      (formanden for medborgerhuset) skal have 200kr i depositum fra hver
      af os med nøgle og alle nøglebærere skal registreres med navn.

       Posted by Sonja Feldt Thu, September 08, 2016 13:47:05

       Kære bestyrelse,

       vi må have afklaret omkring punkt under evt. fra sidste bestyrelsesmøde, hvor der står:

       – Sonja blev opfordret til at undersøge hos Galleri14, Farsø om den ide’ hun
       havde engang om at Gedsted Kunstforening kunne udstille fælles på 2. sal til en
       rimelig leje.


       Dagsorden


       der skal tages stilling til evt. betaling fra foreningen eller alene
       personlig betaling. Personlig betaling er betinget af hvor mange vi er
       om pladsen.

       – Udstillingsudvalget i Galleri14 er ansvarlig for udvælgelsen af kunsten der udstilles i galleriet.

       – der er tale om et separat rum på 1. eller 2. etage
       – pris pr mdr kan være 5 eller 600kr ( ca 15m )

       – jeg vedhæfter en kontrakt, men betingelserne kan diskuteres.

       – vi skal have fundet ud af hvem der vil være med af alle medlemmerne i www.gedstedkunstforening.dk

       Fremmødte: Mona Jane og Sonja
       fraværende uden afbud: Poul Angelina

       Vi kan ikke afslutte og tage beslutning på medlemmernes vegne.
       Diskussion om Foreningens penge til tilskud, pris og tidsrum, antal medlemmer der mon er interesseret i at deltage.
       Vi lader det ligge lidt og undersøger
       – hvem der er interesseret
       – hvad den enkelte vil betale selv.
       ref. Sonja
        Posted by Sonja Feldt Sun, August 14, 2016 16:01:25

        Bestyrelsesmøde 10-08-2016


        Dagsorden

        1. Valg af dirigent og referent.

        2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

        3. Evaluering af året.

        I. Sommerudstilling
        – hvordan gik det i forhold til Sct.Hans faten
        – udstillingens sammensætning og kvalitet.
        – m.m.

        II. Udflugten til Kunsten, Aalborg (ændring i program- vi spiste på Kunstens cafe’

        4. Åbent værksted til julearrangement – salg og showroom i salen – har I ideerhertil?

        5. SparNord – procedure omkring nyvalg af kasserer. Bestyrelsens underskrift på sidste 2 års generalforsamlinger samt konstituerende bestyrelsesmøder. (kopi til underskrift.)

        6. Evt.

        næste møde: januar 2017

        REFERAT.

        Til stede: Mona, Jane, Angelina, Sonja og Margit (kasserer)
        Poul afbud.

        1. Dirigent: Mone og ref. Jane

        2. Referat fra sidst godkendt.

        3. I.
        -Det var ikke noget problem at udstillingen havde fernisering til sct.Hans aften. Der kom rigtig mange ca 70 pers.

        -Det var en flot udstilling. Der var rigtig mange spændende gæsteudstillere
        – god atmosfære
        -Meget inspirerende åbningstale af Jane Bonnerup.
        Godt besøgt udstilling (se afkrydsbogen) og gode tilbagemeldinger fra borgere i Gedsted.
        – Børneworkshop var på et tidspunkt på idestadiet, men vi havde nok ikke overskud og mandskab og der var andre børneaktiviteter i anlægget og derfor ikke så stort behov.

        3. II

        God udflugt, fint med ægtefællerne med. Hyggeligt og inspirerende

        4. Vi kan skrive til vore medlemmer om husmoderkredsens julearrangement 1. søndag i advent d. 27 november, så kan alle der har lyst til at møde op til åbent værksted have en lille salgsbod den dag.
        Vi kan også lave udstilling i salen – ikke med de store vægge men staffelier og borde osv.

        5. Bestyrelsen skrev under på referaterne fra de sidste 2 års generalforsamling og konstituerende bestyrelsesmøder til overdragelse af kasserer.

        6. EVT.
        – Sonja kunstf. vil spørge Sonja Medborgerh.om vi kan få en nøgle mere.

        – Rengøring. Sonja har gjort rent nogle gange! og er næsten den eneste der gør det.
        Vi kan nok lave en plan over hvem der gør det hvornår.

        – Resten af huset bliver gjort rent af rengøringsfirma. Når Sonja snakker med Sonja vil hun også høre om vi kan være med i den ordning hvis vi rydder op.

        Tirsdag d. 23 går vi igennem hvad vi har af spændende ting. Papir, lærreder og skrammel. Noget skal ud, og eks. lærreder kan købes til billig pris af medlemmer (evt.1/2 pris af pris hos søstrene Greene).
        Og rydder op og gør rent.

        – Sonja blev opfordret til at undersøge hos Galleri14, Farsø om den ide’ hun havde engang om at Gedsted Kunstforening kunne udstille fælles på 2. sal til en rimelig leje.

        Skrevet ind af Sonja
         Posted by Sonja Feldt Thu, March 10, 2016 14:11:18

         GEDSTEDKUNSTFORENING
         Bestyrelsesmøde d. 8 – 3 – 2016 kl. 19.00


         Dagsorden
         1. Valg af dirigent og referent.

         2. Godkendelse af:
         – dagsorden
         – referat fra sidste møde

         3. Konstituering efter valg

         4. Aktiviteter for årets
         · Sommerudstilling
         a. dato for planlægningsmøder
         b. finde gæsteudstillere
         c. fernisering og åbningstider ( se nedenfor)
         d. aktiviteter

         5. Kurser nye tiltag

         6. Udflugter / galleribesøg

         7. evt

         Dato for næste bestyrelsesmøde i august d.

         Dato for Udstillings udvalgs møder

         REFERAT:

         1. Valg af dirigent og referent.
         Mona og Sonja

         2. Godkendelse af:
         – dagsorden
         godkendt
         – referat fra sidste møde
         godkendt

         3. Konstituering efter valg

         Formand – Sonja Feldt

         Næstformand – Mona Damm

         Menige medlemmer:

         Jane Bonnerup
         Poul Spanggaard
         Angelina Damgaard

         Kasserer og suppleant – Margit Horn Nielsen
         suppleant Anne Lise Sørensen

         revisor Niels Heebøll

         4. Aktiviteter for årets
         · Sommerudstilling
         a. dato for planlægningsmøder
         Foreløbig fastsat d.6 april, hvor vi medbringer ideer brochurer visitkort m.m. for at udvælge gæsteudstillere. Lave og sende invitationer.

         b. finde gæsteudstillere
         svar fra inviterede gæsteudstillere d. 18 maj

         SVAR FRA EGNE UDSTILLERE ( Sonja)

         c. fernisering og åbningstider ( se nedenfor)
         Foreløbig fastholder vi torsdag d. 23 juni til fernisering ( Sct. Hans Aften) afventer Gedeskægsfestens program.

         ÅBNINGSTIDER i forslag:

         Torsdag
         D. 23/6-2015 fernisering kl. 17 – 18.00         fredag
         12.00–17.00         lørdag
         12.00-17.00


         søndag 12.00-16.00

         d. aktiviteter
         workshop for børn i Atelier under udstillingen – garn – fiskenet – fællesmaleri – brug fantasien…

         5. Kurser nye tiltag
         Vi drøftede kurser under LOF bronze – træ – maleri og legeskulpturen er ikke glemt!

         6. Udflugter / galleribesøg
         Udflugt d. 22 maj
         til det nye KUNSTEN i Aalborg med efterfølgende FROKOST i Papegøjehaven.

         Der vil komme invitation ud til medlemmer senere med oplysninger om pris og tidspunkt.
         Og følg med på www.gedstedkunstforening.dk
         der vil være et opslag på forsiden der hedder AKTIVITETER med et link til aktiviteter og udflugter og andet socialt liv..


         7. evt. ingen kommentarer.

         Dato for næste bestyrelsesmøde i august – d.10 august 2016 kl. 19.00

         Dato for Udstillings udvalgs møder – 6 april kl. 19.00 invitationer ud

         – 18 maj kl. 19 svar fra udstillere
          Posted by Sonja Feldt Wed, January 06, 2016 09:43:00

          Bestyrelsesmøde d. 19 jan 2016 kl. 19.00


          DAGSORDEN


          1. vag af dirigent og referent

          2. Godkendelse af referat fra sidst

          3. Siden sidst v. Sonja

          4. Planlægning af generalforsamling.
          a. på valg

          Næstformand Mona Damm

          Menig mdl. Poul Spanggård

          Menig mdl. Hanne Smed er flyttet og udgået -Nyvalg

          Suppleant Anne Lise Sørensen

          Suppleant Margit Horn Nielsen

          Revisor Niels Heebøll

          b. arrangement
          c. plakat
          d. annonce med Generalforsamling
          samt omtale af Kunstforeningen i VesthimmerlandsAvis d. 25 januar

          5. Kassebeholdningen
          a. sponsorere sports-arbejde for børn med vores del af overskud fra byfest 2015
          b. indkøb af nye kontorstole evt, 4 stk rimelig kvalitet.

          6. Sommerudstilling 2016 med tilbageblik på 2015
          a. skal der foregå noget på TORVET om fredagen
          male – slibe sten – pølse ler op til skåle osv.

          7. Aktiviteter i løbet af året
          a.
          b.

          8. EVT:

          9. Næste møde: Generalforsamling d. 23 februar kl. 19 på TORVET

          bedste hilsen
          Sonja

          ————————————————————————————————

          REFERAT:

          Bestyrelsesmøde 19. 1. 2016

          fremmødte Mona og Jane

          1. Dirigent Mona, Referant Jane

          2. Referat godkendt

          3. Siden sidst ved Sonja udebliver da Sonja er syg

          4. planlægning af generalforsamling.

          Der skal sendes sms til alle vore medlemmer om dato og tidspunkt for
          vores generalforsamling. Samtidig kan vi minde om betaling af
          kontingent. (husk svar udbedes)
          Vi har erfaring for at ikke alle læser deres mails. Mona, Sonja og Jane
          kan jo dele op og sendesms er til hver fem personer (det kan vi evt gøre
          fremover, samme fem hver, når der sker noget impulsivt)

          Vi skal have lidt godt til ganen, men Pizzamanden har lukket tirsdag
          aften. Da vi ikke har andre spisesteder i byen regner vi med at købe
          kiks, ost, kage og vin i Brugsen.

          Næste tirsdag laver vi en plakat om kunstforeningen og generalforsamling til brugsens opslagstavle.

          Jane skriver et lille opslag om kunstforeningen og generalforsamling til beboerforeningens facebookside

          Hvis vi skal have annonce i avisen skal det nok være tættere på datoen
          for generalforsamlingen, så folk ikke når at glemme det igen. Vore egne
          medlemmer er jo varslet på mail og hjemmeside.
          (og får en sms)

          5. Vi har 17.000kr og 15 medlemmer

          der kan nemt blive råd til kontorstole og nogle forlængerledninger og pærer til vore spots.

          Punktet om at overføre penge til sportsarbejde for børn skal på generalforsamlingen.
          Det kunne også være en mulighed at arrangere en kunstnerisk dag for børn
          hvor vi betaler lærerens løn. Eller et andet kreativt tiltag for
          børn….

          6. Sommerudstillingen gik fint. Vi havde ingen tale, men boblevin,
          snacks og god stemning. Der kom ca. samme antal besøgende som der
          plejer, bare fordelt anderledes. Torvedag kommer ikke tilbage til
          torvet. Det vil også blive markedsdag ved hallen til sommer, så vi skal
          tage stilling til om vi vil have fernisering torsdag eller om det var
          fint som denne gang.

          7. Vi har ikke haft mange aktiviteter i 2015
          Vi har sommerudstillingen. En enkelt udflugt og indbydelse fra croquis i
          Års som blev sendt til alle medlemmer og vi var 3 afsted den ene gang
          og 2 næste. Vi har før været flere med at udstille i Fjends og det er
          jo også en mulighed at arrangere igen.
          Mona udstiller i Føtex Skive, Sonja udstiller i Bogcafeen. Jane udstiller i hallens cafeteria. Plejehjemmet har også udstilling.

          8. evt.
          intet at bemærke. God ro og orden ved mødet

          ref. Jane
           Posted by Sonja Feldt Thu, August 13, 2015 09:03:34

           Bestyrelsesmøde august 2015

           Gedsted
           Kunstforening

           PÅ TORVET d. 18 august kl. 19.00

           August 18-08-2015


           1. Valg
           af dirigent og referent.

           2. Godkendelse
           af referat fra sidste møde

           3. Evaluering
           af Sommerudstilling
           – hvordan gik det i forhold til ændring i gedeskægs-arrangementet.
           – udstillingens sammensætning og kvalitet.
           – m.m.

           4. Åbent
           atelier til jul – salg og showroom – har I ideer hertil?

           5. Udflugt
           – bring forslag med i lommen!

           6. evt.

           Mødet blev udsat p.gr.a. manglende fremmøde
           Bestyrelsesmøde d. 21 – 04 – 2015


           Dagsorden
           Velkomst til: Poul, Mona, Jane og Sonja. Afbud fra: Hanne

           1. Valg af dirigent og referent.

           2. Godkendelse af:
           – dagsorden
           – referat fra sidste møde

           3. Konstituering efter valg

           4. Aktiviteter for året

           · Sommerudstilling

           · Kurser

           · Udflugter / galleribesøg

           . Sponsorere et legeredskab til børn i Anlægget

           6. evt

           REFERAT

           1. Dir. Mona, Ref. Jane.

           2.Dagsorden godkendt
           ref. godkendt.

           3. Konstituering:
           Sonja formand
           Mona Næstformand
           Jane Kasserer
           Poul Bestyrelsesmedlem
           Hanne Bestyrelsesmedlem.

           4.Aktiviteter for året.
           . Sommerudstilling byfest. Komiteen er kontaktet ang.
           åbningstider:
           Torsdag: kl. 17 – 18 Fernisering på Kunstudstilling
           Fredag: kl. 12 – 18
           Lørdag: kl. 12- 17 Kunstudstilling
           Søndag: kl. 12 – 16 Kunstudstilling

           Poul rejser til Budapest søndag og ugen frem, Jane spiller revy man.+tirsd derfor kunne løsningen være at vi stiller vægge op lørdag fra kl. 15.00

           . Kurser: ingen planer.
           . Udflugter og galleribesøg.
           Vi planlægger hen ad vejen. alle opfordres til at ringe/maile hvis de hører om/ser noget spændende – så arrangerer vi.

           5. Sponsorere et legeredskab til børn i anlægget.
           der var fri snak om at lave skulpturer, købe udendørs legeinstrumenter, en fiskekutter, et legehus i træerne m.m.
           Vi kunne tænke os at gøre noget godt for børn, vi får jo penge fra byfesten til gavn for børneaktiviteter.
           vi vil gerne lave skulpturer til de små børn – at klatre og sidde på – fantasidyr.
           slanger, heste, fantasidyr i flotte farver.Mona snakker med Kristian. Han har bygget i flamingo/hønsenet og fiberbeton.
           vi skal hør Torkild der har været på kursus i Make Make fiberbeton om han vil være med til at holde planlægningsmøde.
           Og vi skal senere søge kulturrådet om tilskud til projektet.

           Vi skal høre Emil om vi må låne kælderen når vi laver skulpturen.
           vi skal høre Peter ( hallen) eller Doris Lauritsen ( beboer- og Erhvervsforeningen ) om det er OK – om de har lyst til gaven / projektet ( i anlægget ).

           Vi holder skulpturmøde igen 12 maj ( tirsdag 19.00)

           Sonja kontakter Emil
           Jane kontakter Doris
           Mona kontakter Kristian
           Jane kontakter Torkild.

           mvh Sonja
            Posted by Sonja Feldt Mon, January 19, 2015 23:05:08


            Januar 2015 Bestyrelsesmøde

            Tid: tirsdag d. 20 – 01 -2015
            Sted: TORVET
            Kl. 19.00


            Dagsorden

            1. Velkomst v. Sonja

            2.dirigent Mona

            3.referent Jane

            4.Godkendelse af dagsorden

            5.Godkendelse af referat af 20 – 08 – 2014

            6 Siden sidst v. Sonja

            7.Åben debat om planlægning af årets forløb

            udstillinger – udflugter osv.

            8. Planlægning af Generalforsamling

            9. Tid og sted for næste bestyrelsesmøde

            10 EVT

            Referat

            fremmødte Sonja,
            Mona og Jane

            1. Velkomst ved
            Sonja

            2. Dirigent Mona

            3. Referent Jane

            4. Dagsordenen er
            godkendt

            5. referatet er
            godkendt

            6. Siden sidst:

            Sommerudstillingen :

            Udstillingen gik i
            store træk godt. Der var desværre en udstiller der meldte fra i
            sidste øjeblik, men Hannes søster trådte til. Vi solgte kun 21 ud
            af 51 flasker Artwine.

            Pakhuset:

            Vi skal finde en
            bedre dato. Fantastisk flot udstilling, fantastisk få besøgende.
            Vores medlemmer var heller ikke godt repræsenterede som besøgende.

            Kursus med Hanne
            Skjold Knudsen:

            Kurset blev
            gennemført med kun tre deltagere.

            Spontan udflugt til
            Slottet i Horsens statsfængsel:

            Vellykket udflugt.
            God inspiration.

            Vi har fået en
            drejebænk fra Gedsted Skole. Den står foreløbelig i kælderen her
            på Torvet.

            Der er kommet nyt
            loft i salen og sat nye lamper op. Vores galleriskinner blev taget
            ned med brækjern. Nogle er ødelagte andre er sat op igen 10 cm fra
            væggen. Taget ned igen og sat op på væggen. Der var ikke taget
            højde for at de skal op igen. Loftet er sat op uden lister langs
            væggen, så der ikke er noget at skrue dem op i.

            7. Åben debat om
            planlægning af årets forløb:

            Gedeskæg. Næste år
            er der snak om at flytte torvedag op på festpladsen. Det kan godt
            betyde meget for fredags besøgende. Sidste år flyttede vi
            ferniseringen til fredag for at få flere med. men nu kunne det være
            en bedre dag torsdag, hvis torvegæsterne er langt væk fredag.

            Udstillingslokalet:

            Vi er nødt til at
            købe nye skinner. Vi skal undersøge om der er nogle nye systemer,
            der måske kunne være smartere. Mona snakker med Ingvard, som måske
            har idé om hvilke systemer der ville være godt at bruge. Han har
            stået for renoveringen i ålestrup Galleri og har måske erfaringer
            herfra.

            Pakhuset 2015

            Oktober er pakhuset
            optaget alle uger undtagen efterårsferien.

            Det kunne være
            november eller september.

            Vi tager det op på
            generalforsamlingen. Der skal være interesse blandt medlemmerne og
            enighed om tidspunkt. Vi skal have oversigt over ledige uger klar til
            mødet.

            Artwine

            Vi stiller de
            resterende flasker op til generalforsamlingen. Fra nu af er de til
            salg for medlemmer for indkøbspris: 35 kr stykket.

            Udflugter:

            Der er planer om at
            besøge gruppen ”Rammen” i Hornum. Vi er blevet inviteret et par
            gange og det kunne give lidt inspiration og ideer.

            Kirsten Fredslund
            Jæger i Randers (udstiller nu i plejecenteret Søndervang) inviterer
            også til besøg på sin hjemmeside. Det var også en idé.

            Mona har set et
            kursus i Viborg i cementstøbning, som kunne være sjovt at melde sig
            på.

            Vi arrangerer kurser
            hvis der er interesse eller noget spændende dukker op.

            Derudover vil vi
            gerne arrangere tegneaftener. Evt med model. Vi kan søge påklædt
            model via beboersiden på facebook. Evt med betaling.

            (I ”Rammen” får
            modellen lov til at vælge en tegning, men vi er nok for glade for
            vore egne tegninger til at give dem væk.)

            8. Planlægning af
            Generalforsamling.

            24. 02. 2015

            Vi skal have mad fra
            pizzariaet. Sidste år var vi 10 til generalforsamlingen. Vi skaffer
            et menukort og finder ud af hvad det skal være.

            Sonja og jane er på
            valg til bestyrelsen

            Vi skal bestemme om
            vi skal udstille i Pakhuset.

            Undersøge opbakning
            til de forskellige udflugter og aktiviteter.

            Opfordre medlemmer
            til forslag til aktiviteter.

            Udstillingsudvalget:
            hvem vil være med?

            9. næste
            bestyrelsesmøde er tirsdag den 3. marts

            andet møde 11.
            august.
             Posted by Sonja Feldt Thu, August 21, 2014 10:48:13

             August 20-08-2014 kl. 19.00

             Atelier på Torvet


             1. Valg
             af dirigent og referent.

             2. Godkendelse
             af referat fra sidste møde

             3. Pakhuset

             · kontaktperson til Viborg kommune

             · indkøb

             · reklame, omtale,
             plakater

             ·

             4. Evaluering
             af Sommerudstilling

             o
             forløb

             o regnskab
             – overskud / underskud

             5. Information
             til medlemmer pr mail i stedet for referater på hj-siden, da ingen (næsten)
             læser det.

             6. evt.

             7. næste
             møde

             REFERAT

             Til stede: Sonja, Poul, Mona, Hanne, Jane

             1. Dirigent: Mona. Referent: Mona

             2. Referat godkendt

             3.
             a. Sonja er kontaktperson til Viborg Kommune

             b. Poul køber ind: 2 fl. hvidvin – cider – snaks – kaffe – småkager – fyrfadslys – tændstikker – rødvin har vi (artwine)

             c. Plakat: Poul laver den store til bukkene. Sonja Laver A4 plakatmed navne.
             Sonja laver folder med udstiller omtale 100 stk.

             Reklame:Sonja deler begivenheden på Facebook.

             Omtale: Jane skriver omtale med hjælp fra Sonja.
             Nyhedsbrev: Sonja – send gerne videre..

             Fernisering:tirsdag kl. 16.00 – 17.00 d. 9 september 2014
             Sonja spørger Jytte Pedersen der er formand for Kunstforeningen på Viborg Sygehus om hun vil fernisere.

             Hænger op mandag gerne fra kl. 10.00 nogle kan først senere ( eks. Jane)

             Udsmykning, lygter , fyrfadslys, blomster, træer

             Åbningstider: tirsdag 16-17
             onsdag torsdag fredag 13-17
             lørdag / søndag 11-17

             Placering af udstillere:
             nedenunder: Poul Else, Ingvasrd, anne Lise, Anton ( glasvitrine med smykker)
             ovenpå: Margit, Sonja, Jane, Hanne,
             mellemgang: Mon , Else.

             4.
             Fint forløb og vi synes det var godt med fernisering fredag sammen med torvedag.

             Vi købte 51 flasker rødvin og solgte 21 Artwine!
             købt for 35 kr og solgt for 60 stk.

             Byfesten gav overskud så vi får vores indskud på 2000 kr tilbage.

             5.
             Der er næsten ingen der læser referat og orientering på hjemmesiden da indgangskoden skræmmer folk væk!
             Sonja sender referat på mails fremover så alle får læst dem.

             6. evt. intet at bemærke.

             7. næste møde:
             onsdag 21 januar 2015 kl. 19
             Generalforsamling tirsdag d. 24 februar kl. 19.00              Posted by Jane Bonnerup Fri, May 02, 2014 07:39:02

              Bestyrelsesmøde 19-03-2014              1. Dirigent Poul. Referat Jane


              1. Godkendelse af referat mødet 29.1.14


              1. Formand Sonja Næstformand Mona

              Kasserer Jane

              Almindelige bestyrelsesmedlemmer: Hanne og Poul

              Suppleanter Annelise og Margit


              1. Ingvard træder ud af udstillingsudvalget. Hanne Træder ind


              Ophængning af billeder torsdag19.juni kl. 16-18

              Fernisering fredag kl. 14-17

              Lørdag åbent 12-17, Søndag 12-16


              Knipleholdet får tilbudt en standplads svarende til en gæsteudstiller

              (de spanske vægge- eller den hvidmalede opslagstavle vil egne sig bedst til at hænge kniplinger op med nåle)


              Pakhuset 8. september:

              Udstillingen gik godt sidste år, vi håber på at det går lige så glidende nu vi har prøvet det en gang før.


              1. Plejecentret: Gæsteudstiller fra 1. april
              2. Bogcafeen: Mona udstiller
              3. Føtex, Skive Poul afløser Mona
              4. Gedsted Hallen, Poul taler med Peter


              Vi har haft 2 kurser med meget lille tilslutning, så vi holder en pause. Hvis noget spændende dukker op, kan vi tage det op til overvejelse.


              Poul foreslår vi arrangerer en tur til Paris/Hamborg/Berlin eller Lign.

              Vi kan melde os til en pakket tur med hotel. Det kan være billigere gennem et rejseselskab og så skal vi selv kun stå for ture rundt i byen.

              Foreslag til datoer: 25-28. september. uge 39


              5. Udstillingsudvalgsmøde 24.april


              6. Næste bestyrelsesmøde 20. august.

               Posted by Jane Bonnerup Tue, February 25, 2014 18:18:58

               Bestyrelsesmøde i Kunstforeningen 29.1. 2014

               mødt: Ingvard, Sonja, Mona og Jane


               1) Ingvard dirigent

               Jane referent

               2) Der manglede et referat fra sidste
               møde, så der var ikke noget at godkende

               3) Der var 13 udstillere til
               efterårsudstilling i Pakhuset.

               Det blev en flot udstilling.

               Ingvard havde lavet et godt forarbejde
               med optegningen af ophængningsvægge og derfor gik det fint med at
               fordele udstillerne.

               Vi fik ros for udstillingen, men
               antallet af besøgende var skuffende.

               Der var fordelt på dagene:
               39+27+43+34+70+25 i alt 248

               Vi havde ellers reklameret ved at
               skrive til lokalaviser, sat det på hjemmesiden og facebook.

               Vi havde ingen velkomsttale. Det var
               der nogle der synes der manglede.

               4) til generalforsamling er Mona, Poul
               og Ingvard på valg. (ingvard modtager ikke genvalg)

               Regnskabet viser 10302,27kr på kontoen
               2875,69kr mindre end sidste år.

               Heebøl er revisor igen i år.

               Vi bestiller smørrebrød på kroen.

               5) evt. Vi flytter ferniseringen af
               sommerudstillingen til fredag under byfesten.

               Hallen har fået skinner op til at vi
               kan udstille billeder. Vi kan aftale nærmere med Lisbeth.

               Vi har fået depothylder ude i
               udestuen til vore malerier. Tak Jens.                Posted by Sonja Feldt Sun, January 26, 2014 22:29:35

                Bestyrelsesmøde
                onsdag d. 29 januar kl. 19.00


                1. Valg
                af dirigent og referent.

                2. Godkendelse
                af referat fra sidste møde

                3. Evaluering
                af udstilling i PAKHUSET

                ·
                Udstillere

                ·
                Velkomst/manglende

                ·
                andet

                4. Planlægge
                generalforsamling

                ·
                valg – regnskab – revisor – beretning – fortæring

                5. Forslag
                evt.


                Konstituerende Bestyrelsesmøde 12 marts kl. 19.00 Bestyrelsesmøder

                Posted by Sonja Feldt Wed, March 13, 2013 12:37:18

                Fremmødte:
                Ingvard Pedersen, Jne Bonnerup, Mona Damm, Poul Spanggaard, sonja Feldt


                Dagsorden

                REF.
                Jane

                Dir.
                Sonja

                Sidste referat fra 22-03 -2013
                godkendt

                Konstituering
                Konstitueringen gik glat , alle beholdt posterne

                Pakhuset
                Vi sender snart mail ud til medlemmerne ang. udstillingen. vi sætter deadline for tilmelding til 22 april, så vi har en fornemmelse af hvor mange udstillere vi bliver. (og især hvor mange billeder/værker hver især skal have med.)

                Ophængning i uge 43 = oktober d.21-27.
                Ophængning mandag.
                Fernisering tirsdag kl. 17.00

                Ingvard laver digital layout på udstillingsplakat.
                Poul får den trykt i A3
                Poul maler plakat til plakatbukke med udstillernavne.

                Sommerudstilling
                Ingvard er ikke med til udstillingen til sommer ( mdl. af kunstudvalget, sekr.)

                Ingvard laver udstillingsplakat

                Møde i Kunstudvalget mandag d. 8. april kl. 19.00

                Kurser:
                Photoshop kurset starter
                mandage: d. 2 og 16 september

                Vi vil prøve at høre vore medlemmer om de to kurser ideer
                ( Bo Johansen og Birthe Kjærsgaard) er noget der har deres interesse.
                Hvis de får en mail og svarer positivt tilbage går vi videre med at undersøge tidspunkter og m.m.
                – og opfordrer til at bidrage med andre ønsker og ideer.

                Udflugter:
                Udflugt til Skovsnogen ( www.skovsnogen.dk ) er fastlagt til 25 maj 2013
                som familieudflugt, venner og bekendte.
                Egen kørsel – sammenskudsgilde, hver bringer en ret. Evt. grille.

                Møde i byfestkommiteen:
                onsdag d. 20 marts kl. 19.00
                Jane og Sonja møder op.

                hilsen
                Sonja                 Posted by Sonja Feldt Sun, January 13, 2013 22:07:44

                 Bestyrelsesmøde 22-01-2013


                 DAGSORDEN

                 1.
                 Ref. Jane Bonnerup, dirigent Poul Spanggård.
                 Fremmødte: Jane Bonnerup, Poul Spanggård, Mona Damm, Ingvard Pedersen, Sonja Feldt

                 2.
                 Referat fra sidste bestyrelsesmøde 1. maj godkendt – Bestyrelsesmøde i efteråret blev ikke til noget da kun Mona og Poul Spanggård var til stede.

                 3.
                 Generalforsamling fastsat til d. 26 februar kl. 19.00
                 Dagsorden efter vedtægterne.
                 Annoncering af generalforsamling: Ingvard laver en plakat til at hænge op ved Brugsen.
                 Nyhedsbrev sendes til medlemmer.
                 Som aktivitet ved generalforsamlingen laver vi et stort fællesmaleri 1×2 m og d. 28 ( på mandag) mødes vi og tager billede af lærred og bestyrelsen foran til omtale i avisen.

                 4. Pakhuset i uge 43
                 Alle medlemmer er velkomne til at udstille.
                 Sonja sender mail ud til medlemmer ang. udstillingen. Folk kan begynde at melde sig til – senere kommer en deadline ( ca en måned før ).

                 5.
                 Aktiviteter:
                 Det kunne være en mulighed at Ingvard kunne undervise i Photoshop.
                 Forslag om at få Birthe Kjærsgård til at holde kursus.
                 Forslag om at tage til Bo Johansen, Tversted ( kok og maler ) og få kursus.
                 Udflugt : Åben for forslag.
                  Posted by Sonja Feldt Thu, May 03, 2012 21:10:14

                  Bestyrelsesmøde 1 maj 2012


                  Fremmødte: Ingvard, Poul, Mona, Jane og Sonja

                  Formålet med mødet var at fremlægge og arbejde videre med de forslag til aktiviteter vi ved generalforsamlingen fik skitseret op.


                  1.
                  Fællesudstilling for Kunstnergruppen i PAKHUSET i Viborg.
                  ( Ingvard indhenter oplysninger)

                  Der er ledige tider i 2013 og vi blev enige om det er bedst i efteråret, oktober hvis ledigt.

                  Foreningen betaler leje og udgift til udstillingen.

                  Udstillere deles om at sidde vagt i åbningstiden

                  Der sendes Nyhedsbrev ud til medlemmerne i god tid så de kan gå i gang med at male til udstillingen!

                  Der laves omtale til pressen i god tid inden udstillingen og laves opslag der kan sættes op strategisk vigtige steder.

                  2.
                  Udflugt til Kunstcentrum Funder ved Silkeborg søndag d. 2 september kl 10.
                  (Poul indhenter oplysninger)

                  Når og hvor vi synes det er passende spiser vi “Sammen-bragt” mad.
                  Hver især sørger for egne drikkevarer og kaffe og godt vejr!

                  Bliver der ekstra tid tager vi på tur i andre kunstudstillinger i Silkeborg og omegn.

                  Foreningen betaler kørsel til kør-sammen efter reglerne.
                  Passive medlemmer betaler 50 kr.

                  3.
                  Male til musik tirsdag d. 2 oktober kl. 19

                  Medbring selv lærreder eller karton – stor – lille som du synes.

                  Jane står for arrangementet og orienterer selv medlemmerne.

                  4.
                  Tegneudflugten kombineret med Udstilling på Gasmuseet. lørdag 12 maj kl. 13

                  Både Jane og Sonja har artdoors med i Udstillingen som I kan læse mere om her.

                  Turen kan forløbe sig lige efter dine ønsker: du kan bare tegne eller du kan først se udstilling og vi går ud og tegner bagefter.

                  Tag selv kaffe med eller gå på Cafe`Kaj!
                  Der er ikke egentlig tilmelding men det er rart at vide hvem jeg skal lede efter når tegningerne skal evalueres evt.


                  Bestyrelsesmøde d. 13 marts 2012

                  Posted by Sonja Feldt Mon, March 12, 2012 09:11:12

                  fremmødte: Poul, Sonja, Mona, Ingvard og Jane.


                  Dagsorden

                  1.ref. + dir.

                  2.godkendelse af sidste mødes referat.

                  3.Konstituering efter generalforsamling

                  4.Aktiviteter

                  5. Evt.
                  ……………………………………………………………

                  1. Ingen dirigent valgt, Jane referent.

                  2. Referat godkendt.

                  3. Stor glæde over at bestyrelsen med nød og næppe blev samlet. Poul modtog (under mildt pres) genvalg sammen med Ingvard.

                  Sonja formand
                  Mona Næstformand
                  Jane kasserer
                  Poul menigt mdl.
                  Ingvard menigt mdl.

                  Margit suppl.
                  Anne Lise suppl.
                  Heebøll revisor

                  4. Aktiviteter:

                  Forslag om maleaften med musik som tema. Jane finder noget musik og et oplæg til medlemmerne,
                  Tidsat til tirsdag kl. 10.00 d. 2 oktober.

                  Ingvard undersøger om vi kan leje Pakhuset en uge: hvad det koster og hvornår det er ledigt.

                  Tegne / akvarel udflugt lørdag d.12 maj
                  Vi holder møde tirsdag d. 24 april og planlægger udflugten.

                  Udstillingsudvalget holder møde tirsdag d. 27 marts

                  Vi holder i år ingen kurser under LOF, men får vi et ønske og forslag til et godt kursus kan vi tage det op senere på året.

                  Forslag om tur til Galleri “Kunstcentrum” ved Silkeborg.
                  Poul undersøger sagen.

                  5. ……

                  ref. Jane.

                  Referat fra bestyrelsesmøde d. 17 januar

                  Posted by Sonja Feldt Wed, January 18, 2012 11:26:22

                  Til stede: Jane, Mona, Anette og Sonja
                  Afbud fra Poul.


                  1. Planlægning af generalforsamlingen d. 28 februar.

                  – husk beretningerne fra udvalgene: Sommerudstilling, Gedsted ældrecenter, Bog-cafeen, – – andre aftaler for udstilling: Hotel Hvide Kro, Gedsted Hallen.
                  – Regnskab
                  – Formandsberetning

                  Forslag
                  – Male-kursus, tænk over vejleder.
                  – Bidrag til Samvirkende Foreninger til Gedeskæg
                  – Gruppemedlemsskab til Åbne Atelierdøre i Viborg ( 300 kr. pr år som støttemedlem uden udstillingsmulighed) ( 200 kr. for personligt medlemsskab + udstillingsgebyr også som gæsteudstiller)
                  – medlemmer under 18 år, kun ifølge med voksen i dagtimerne, 100 kr. pr år.

                  Valg.
                  – På valg: Poul modtager ikke genvalg, Mona og Anette.
                  suppleanter: Margit og Anne Lise
                  revisor: Niels

                  Servering: snitter vin, øl/vand eller kaffe
                  husk annoncering – email d. 28 januar ( 4 uger før)

                  2. Andre aktiviteter

                  Gedeskæg – Workshop – lave heks til sct.Hans

                  ref. Sonja

                  referat fra bestyrelsesmøde 23-08-11

                  Posted by Sonja Feldt Sun, December 18, 2011 22:02:27

                  Bestyrelsesmøde 23. 08. 2011

                  Til stede: Sonja, Anette, Mona,
                  Jane, Ingvard


                  1) Valg
                  af referent.

                  2) Godkendelse
                  af referat af 08-03-2011

                  3) Opfølgning
                  af årets planlagte aktiviteter

                  4) Evaluering
                  af Gedeskæg

                  5) Nye
                  Datoer for Bestyrelsesmøde og generalforsamling

                  6) Evt.

                  1) Referant:
                  Jane

                  2) Referat
                  godkendt

                  3) Tur
                  til Fur lørdag10. September, afgang kl 11.00 hjemme ca 17.00. Turen går til den
                  nye Jettestue. 50 kr for medlemmer 100kr for passive medlemmer. Foreningen
                  betaler merprisen.

                  Prisen for 10 pers. Er reelt 175
                  pr person.

                  Færgen fra Hvalpsund koster 150kr
                  pr. Bil m. Fører og 20kr pr. Passager.

                  Færgen til Fur koster 100kr pr.
                  Bil m. Fører og 20kr pr. Passager.

                  Vi kører mellem 70 og 80km 3
                  biler. 2 kr pr km giver 480kr.

                  Ideér til kurser:


                  Chiara scuro: Lys og skygge tegning


                  Tegnebordet i Viborg kan spørges til råds


                  Croquis er på pause indtil næste møde i januar,
                  så kan vi tage stilling der.

                  4) Gedeskæg

                  Fredagsworkshop for børn gik fint
                  men der var meget få børn.

                  Fin udstilling- God respons fra
                  publikum.

                  Lidt anderledes frugt,( med god
                  holdbarhed og nemt at servere) til ferniseringen næste år vil være godt.

                  Der er meget gammelt skrammel i
                  ”udstillingslokalet” – Tv der ikke virker. Bordtennis og Billardbord-
                  Sofahjørne o.s.v. – Som ingen bruger.

                  -Kan det smides ud? Sonja snakker
                  med Emil Bernhard om at få det op som punkt på deres møde i medborgerhusets
                  bestyrelse.

                  5) Næste
                  bestyrelsesmøde 17. Januar og Generalforsamling 28. Februar 2012

                  6) Ingvard vil gerne
                  skære paspartout til croquistegningerne.

                  Vi mødes tirsdag den 6. September
                  med vores croquistegninger og snakker fælles udstilling i bog caféen.


                  Bestyrelsesmøde før Generalforsamling 2012

                  Posted by Sonja Feldt Wed, December 14, 2011 22:11:57

                  Kære medlemmer,
                  så er tiden til at tænke over emner der skal diskuteres og sættes på dagsorden til Generalforsamling.

                  send mig endelig forslag til dagsordenen.

                  BESTYRELSESMØDET er d. 17 januar kl 19 på TORVET

                  mvh Sonja                  23-08-2011 Bestyrelsesmøder

                  Posted by Sonja Feldt Wed, August 10, 2011 08:29:25


                  Kære bestyrelsesmedlemmer,

                  Nu må vi igen mødes efter vores lagte plan.
                  Og denne gang med speciel gæst, Ingvard. Da den vellykkede
                  sommerudstilling bl. a. skal evalueres. Har I flre punkter så bare send
                  dem med ved tilmelding.

                  Håber i alle kan denne dag.
                  Husk lige tilmelding.

                  Venlig hilsen
                  Sonja

                  Bestyrelsesmøde

                  23 -08-2011 kl. 19.00 på Torvet


                  Dagsorden:

                  1. Valg af referent.

                  2. Godkendelse af referat af 08-03-2011 ( se nedenfor )

                  3. Opfølgning på lagte plan for året 2011

                  4. Evaluering af Sommerudstillingen

                  5. Croquis og andre tiltag næste år

                  6. Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde

                  • Januar
                  • GENERALFORSAMLING = Februar. ( 4 ugers varsel – forslag 2 ugers varsel )
                  • Marts , konstituert og år kalender
                  • August

                  Ref.:………………………………………..

                  Bestyrelsesmøde 08-03-2011 Bestyrelsesmøder


                  Posted by Sonja Feldt Thu, March 24, 2011 08:47:39

                  Bestyrelsesmøde 8/3 2011


                  Dagsorden:


                  Næste års program.
                  Hvem står for hvad hvornår?

                  – Udflugt i august til Fur. Anette planlægger.


                  Croquis kører til slutningen af april. Jane står som ansvarlig. Vi
                  tager det sandsynligvis op på programmet igen til efteråret.

                  -Felix kurset håber vi at kunne lægge til en weekend efter sommerferien. Sonja planlægger med Felix. Kurset køres gennem LOF.

                  -Vi regner ikke med at arrangere tegnekurser i år, men Sonja undersøger muligheder for et fremtidigt kursus.

                  – Gedeskæg i uge 25.
                  Mona og Jane vil blive repræsentanter på
                  møder med de samvirkende foreninger da de både står for børneaktiviteter
                  og er i udstillingsudvalget.

                  – Udstillingsudvalget (Poul,
                  Ingvard, Mona og Jane) vil holde første møde her i marts og står for at
                  hverve gamle og nye udstillere.

                  – Tirsdagsmaleaftener. Jane står som ansvarlig. Hun sørger for at
                  låse op tirsdag aften og ringer til Mona eller Sonja hvis hun er
                  forhindret.

                  Disse var ordene

                  Kærlig hilsen Jane                  15-03-2011 Bestyrelsesmøder

                  Posted by Sonja Feldt Mon, October 11, 2010 09:16:13

                  Planlagt til 18-01-2011 kl. 19.00 – udsat pgr. rejse

                  afholdt 15-02-2011

                  fremmødte Jane, Mona, Anette, Poul og Sonja

                  Ingen fast dagsorden.


                  Men bred diskussion om alt hvad der var kommet på sinde året igennem.

                  Indtil nu har hovedansvar og praktiske gøremål hvilet på formanden. Om det kan siges mange ting og det gjorde vi for at synliggøre problematikken.
                  Det mundede ud i forslag til uddelegering af forskellige funktioner, så der bliver ligelig belastning på alle medlemmer af bestyrelsen.
                  Det vil træde i kraft efter generalforsamlingen, hvor valgte bestyrelse konstituerer sig.

                  Der blev snakket om de forskellige måder vi udstiller på.
                  – gratis – vi betaler lidt ell. formuer – vi får betaling for at udsmykke virksomheders vægge.
                  Men blev ikke frustrationen om udnyttelse kontra hjælp til livs!

                  ref. Sonja
                  24-8-2010 Bestyrelsesmøder

                  Posted by Sonja Feldt Sun, August 29, 2010 13:41:32

                  Bestyrelsesmøde

                  24-8-2010


                  Dagsorden:


                  1.
                  Valg
                  af referent.

                  2.
                  Godkendelse
                  af referat af 01-03-2010

                  3.
                  Opfølgning
                  på lagte plan for året 2010

                  4.
                  Procedure
                  for ture ud af huset

                  5.
                  Forud
                  planlagte tider for bestyrelsesmøder

                  6.
                  Tema
                  for værkstedsaftener

                  7.
                  Evaluering
                  af Sommerudstillingen

                  8.
                  Kunstskole
                  – efterårssemester

                  9.
                  Croquis
                  næste år

                  10.
                  Evaluering
                  af hjemmeside og Orientering /Referat

                  11.
                  Ekstra
                  udstillinger

                  12.
                  Tidspunkt
                  for næste bestyrelsesmøde
                  …………………………………………………………………………………………………………………….


                  REF. FRA BESTYRELSESMØDE

                  Valg af referent: mona

                  Godkendelse af referat: god
                  kent.

                  Opfølging på lagte plan for året: Frida
                  Kahloo kommer til efteråret til Ulits foreløbig datoer 21.9 eller
                  26.10 DET KOMMER I FARSØ AVISEN SÅ VÆR OPMÆRKSOM.

                  Croquis i
                  marts var et fint kurs , foreningen betalte 900 kr og kursistene betalte
                  1/3 . 25 kr pr pers. pr gang.

                  Akvarel med
                  Anette starter 8/9 kl 1900 intil videre er det til meldet 7 stk. Man tar
                  med sig malerting man har og så snakker hun om eventuelt hva man bør købe,
                  AKVARELPAPIR a 250g anbefaler hun at male på.

                  Felix
                  Pedersen: Sonja tar kontakt til Poul og så vil hun maile til Felix om han kunne
                  tænke sig at holde et kurs, det er interesse for at få ham til at holde et
                  kurs.

                  Maledag i
                  Rosenparken: 15/8 en fin dag for dem som var der at malte og det ble givet
                  gratis kaffe og kage.

                  Det kunne
                  godt ha vært bedre info. om kl.slet, pris, osv. Nestegang infomerer vi på vår
                  kalender på hjemmesiden.

                  Sommerudflugt
                  5/6 på Skovgårds muset blev aflyst da få tilmeldt.

                  Aros muset
                  bli ændret til Randers Museet hvor POUL
                  ANKER BECK er udstilt. Turen laver vi som quidet.
                  700kr, indgang og kørsel kr. 2 kr pr. km betaler foreningen. Dette er kun
                  for medlemmer. Jane vil ringe Randers Museum og høre om fasiliteter til at
                  vi selv tar mad med og spiser der eller hva det koster at købe mad.

                  Sommerudstilling
                  i medborgerhusert (som vi hadde malet) har fåt en fin omtale af
                  borgere i byen og var godt besøgt, det blev solgt både bilder og smykker.

                  Velkomst talen
                  med Truls var en god tale som talt bildet og menesket utryk og indtryk
                  talen kan ses på hjemmesiden.

                  Det blev
                  også holdrt foredarag med Lissen Røtkjær som også var et fint
                  insalg ,blev godt besøgt.

                  Workshoop
                  med børnen var også en sucse hvor børnene kunne komme gratis op til vårt
                  værksted og lave makser eller pynte på vår hjemmelavede krionine ved at lime på
                  stof og pærler og hva det nu var samlet ind.

                  Sonja har
                  fåt lavet en fin tjekliste for møde om sommerudstilling som vi vil bruge
                  nesteår.

                  Kunstskolen
                  det har atltid vært populært blant børnen og fult belg. det vil si 12 til
                  14 børn siste gang vi havde kunsskolen var vår info. ikke nåd ud så det var
                  tilfeldig at en forældre hadde hørt at vi hadde kunstskole og hun sms til andre
                  forældre som hun vist at børnene ville med. Dette reultert i at vi blev en mere
                  en vi plejer. Vi havde et opløg med en gruppe maling og en gruppe skulptur
                  dette gik ikke så går da det var noen som ikke hørte efter og grattet med
                  maling osv. Dette resulterte i at vi havde kun skulptur og fik genomført dette
                  prosjekt med fernisering, hvor alle sanser skulle bruges det var en fin
                  fernisering.

                  Da det har
                  vært oplevelser hvor man føler at det ikke bliver hørt efter og at det er et
                  stort arbejde til forbredning lar vi nu kunsskolen ligge og hvile lit.

                  FORUD
                  PLANLAGTE BESTYRELSESMØDER: det
                  har vært et problem da vi ikke på forhonde til hver bestyrelse møde ikke
                  har aftalt dato så vi har nu besluttet:

                  GENERALFORSAMLING
                  = februar. BESTYRELSESMØDE
                  = mars , konstituert og
                  år kalender, og august og januar .

                  BESTYRELSESMØDE
                  januar 1801-20011 KL 1900.
                  GENERALFORSAMLING Februar 0802-2011 kl 1900 .

                  Punkt til
                  generalforsamling kunstudstilling til sommerudstillingen.


                  Medlemstallene er fallende, Hvorfor
                  er det sån, Hva tanker vækker oret Gedsted kunsforenen i folk. skal det være
                  mære mere planlagte ting, workshoop eller skal en af os på rundgang så
                  for et oplæg? dette var noget som blev drøftet vi tar dette opp igen
                  senere.

                  CROQIS TIL NESTE ÅR. det var det
                  enighet om at det skulle det vi ser på det og finder en dato.
                  ……………………………………………………………………………………………………………………..


                  Tjekliste

                  Sommerudstilling 2010
                  ………………………………………………………………………………………………………………………

                  Opgave

                  Tidsfrist

                  Ansvarlig

                  Påmindelse
                  om formøde inkl. huskeseddel

                  Senest 1
                  uge før mødet

                  Formand /
                  sekretær.

                  Tage
                  beslutning om udstillere:
                  1.kunstforeningens medlemmer
                  2.inviterede                  Sonja

                  Invitationer
                  sendes til kunstnere / su dato
                  (samle mails på udstillere)

                  Starten
                  af april

                  Sonja

                  Samvirkende
                  Foreninger -Komiteen

                  Marts-juni-aug-sep.

                  Sonja Jane Mona

                  Presse

                  Valg af
                  billede og pressemeddelelse                  skrives senest uge 24

                  i avisen uge 25

                  Sonja

                  Jane

                  Plakat og
                  indbydelser/Nyhedsbrev

                  Uge 23

                  Sonja

                  Information
                  og orientering til udstillere

                  –først                  Ophængning
                  af plakater                  Sonja Mona

                  Fordelingsudvalg.

                  Hvem
                  udstiller hvor?

                  – først i
                  juni

                  Sonja

                  Vagtplan                  Sonja
                  (Suss, Ingvard, AnneLise, Jane, Mona, Anette osv.)

                  Taler til ferniseringen
                  / Velkomst


                  Vær i god tid, den første kan måske ikke

                  Sonja

                  Opstilling
                  af stande

                  Dagen før ophængning


                  Sonja
                  (Ingvard, Mona, Jane, Anne Lise, Gunnar, Poul, …)

                  Evt. andre
                  indslag

                  Vand, vin,
                  øl, chips og blomster
                  Sonja Anne Lise Suss

                  Fremskaffelse
                  af flere pjecer                  Sonja

                  Meddelelsesbog                  Sonja

                  Røde
                  solgtmærker                  Sonja

                  Husk at
                  tænde lys, når du har vagt.

                  Afhentning
                  af kunst
                  Ophæng
                  efterlades på krogene

                  Sidste udstillingsdag ell.efter aftale

                  Sonja

                  Nedtagning
                  af stande
                  Ophæng
                  nedtages og bindes på holdere først.
                  Ophæng på galleriskinnerne nedtages ikke.

                  Sonja
                  Ingvard, Mona, Jane, Anne Lise, Gunnar, Poul, …

                  Evaluering
                  af udstillingen                  01 – 03 – 2010 Bestyrelsesmøder

                  Posted by Sonja Feldt Sat, August 28, 2010 18:48:29


                  Bestyrelsesmøde

                  1 – 3 – 2010

                  1. Bestyrelsen konstituerer sig
                   efter generalforsamling
                  2. møde med samvirkende foreninger
                   11.marts – finde rep.
                  3. generalforsamling i
                   Medborgerhuset 1.marts – finde rep.
                  4. Annoncering af kurser osv. –
                   Lof – kirkebladet – Vesthimmerlandsavis
                  5. Afgøre hvilke kurser, foredrag
                   og ture vi skal have
                  6. leggatuddeling SPARNORD
                   (annonce i avisen) – skal vi søge – og til hvad specifikt
                  7. Vennepunkt, hvad er gruppens
                   standpunkt
                  8. Afsked med Erna, der var
                   initiativtager til Kunstudstillingen for 11 år siden

                  ………………………………………..

                  1.
                  Anette der blev nyvalgt træder ind som
                  næstformand og øvrige beholder ”gamle” poster.

                  2.
                  Jane tager til møde med De samvirkende til
                  Gedeskægs planlægning.

                  a.
                  Af
                  arrangementer har vi udstillingen, der forløber over 4 dage. Aktivitet for børn
                  på torvedagen: Workshop med skulptur/kostume oppe i atelieret

                  b.
                  Vores revisor Niels Heebøll kommenterede at vi
                  nok havde penge nok til også at skyde kapital ind til startbeløb for
                  festlighedernes planlægning. Bliver det foreslået af komiteen har Jane mandat
                  til at sige ja. Og det er 2000 kr der bliver indbetalt , men bliver
                  tilbagebetalt efter festen hvis der er overskud. Vi har i flere år fået del i overskudet uden
                  indskud.

                  3.
                  Ved Generalforsamling i Medborgerhuset,hvor Mona , Erna og Sonja deltog, blev det
                  foreslået at kunstnergruppen kunne hænge billeder op i Bog-cafeen. Først efter
                  samråd med Lokalhistorisk forening, der indtil nu har haft hævd på ophængning
                  af gamle fotos.

                  Der skal over for evt. kunstnere der hænger
                  op gøres opmærksom at det ikke er for låste døre. Men da alt andet bliver
                  behandlet godt til hverdag hvorfor så ikke også malerier?

                  Vi fik ”grønt lys” til at male i Salen!
                  Medborgerhuset betaler malingen. Lad junletrommerne lyde om arbejdskraft… først
                  vil Emil Bernhard tale med Dartklubbens medlemmer og foretagendet og om valg af
                  farver og junglen skal blive eller males over.

                  EVT. ansøge Punkt om tilskud til skinner og
                  kroge til huset for at gøre det nemmere også til udstillingen.

                  4.
                  Kun foredrag o.l. der skal udbydes offentligt skal
                  annonceres i Pressen.

                  5.
                  Foredrag planlægges om Frida Kahloo eller Edward Munch i April . Der søges om
                  tilskud fra Lokal Kulturråd.

                  a.
                  Kurser er under planlægning og uddelegeret
                  sådan:

                  b.
                  Croquis i marts med kvindelig model. Gebyr for 2
                  1/2time 450 kr. incl. Kørsel. Det bliver tirsdage da Lissen kun kan de dage. Har kontakt med mandlige modeller, hvis det ønskes. Hver deltager betaler 25 pr gang og
                  foreningen betaler resten. Sonja aftaler .

                  c.
                  Akvarel: Anette Jensen forestår vejledningen 6 onsdage 8-9 til 13-10. 40 kr pr gang. Pr
                  deltager. Der anskaffes masonitplader i passende mal til akvarel deltagerne
                  skaffer selv øvrige materialer. Første gang kan enkelte ark købes så
                  information kan gives om køb første aften. Der mailes information om kurset til
                  medlemmer og passive medlemmer.

                  d.
                  Tilmelding til Anette

                  e.
                  Der var enighed om vi ikke ville binde os til en
                  fast aftale med Lise Skriver Myrtue om kursus løbende over flere år. I stedet
                  vil Poul prøve at kontakte Felix Pedersen om han vil undervise under LOF evt.
                  med ekstra betaling. Det bliver til april 2011. Poul aftaler.

                  f.
                  Maledag i Rosenparken. Vi mødes d. 15 august, en
                  skøn sommerdag med staffeli under armen eller tegneblok. Poul står naturligvis for arrangement og der
                  kommer orientering senere, Følg med i kalenderen her på Sitet.

                  g.
                  Sommerudflugten d. 5 juni går ikke til kongens
                  have! Men royalt er det.. Vi skal besøge Skovgårds Museum i Viborg og se Dr.
                  Margrethe II – et livsværk. Nyde en
                  forfriskning i Museumshaven, måske madkurv, vi ser an…

                  h.
                  Mange ønskede at komme til AROS, så det ser vi
                  nærmere på til november. Jane undersøger hvilke kunstnere der udstiller.
                  Hvordan arrangementet skal forløbe kommer senere på kalenderen.

                  i.
                  Sommerudstilling er jo sikker også i år, men vi
                  planlægger senere. Der sendes indbydelse til alle medlemmer for at opfordre til
                  at tilmelde sig med nye værker.

                  j.
                  Kunstskolen kører igen til april efter påsken. Der
                  skal være tilmelding til Jane. Vi holder planlægningsmøde d. 8-3 Anette
                  inviteres med , for at få det på flere
                  hænder. Vi er inviteret til Løgstør efter påske til et dag eller eftermiddags møde om et
                  samarbejde med den kommunale kulturskole. Vi skal selv finde datoer.

                  6.
                  Der søges
                  ikke hos SPAR NORD.

                  7.
                  Der ændres ikke holdning, så vi bliver ikke en del af styregruppen for Vennepunkt.

                  8.
                  Erna bliver inviteret til at være standby ved
                  planlægning og udførelse af Udstillingen.
                  Og må nyde en flaske vin fra os, som tak for tro tjeneste over 10 år.

                  Ref.: Sonja
                  04 – 08 – 09 Bestyrelsesmøder

                  Posted by Sonja Feldt Sat, August 28, 2010 18:34:08

                  Gedsted Kunstforening, Bestyrelsesmøde 4.8.09


                  1) referatet
                  godkendt

                  2) Sommerudstillingen
                  i medborgerhuset: Folk er kommet med positive tilkendegivelser.

                  Vi fik en god arbejdsgang med at
                  stille vægge op og næste år bliver det nemmere at stille op, da vi har fået lov
                  til at opmagasinere væggene i udstillingslokalet. Den øverste etage i
                  medborgerhuset kan ikke bruges af handicappede. Vi vil stille forslag om at
                  huset søger fonde til anskaffelse af lift/elevator (evt erstatte madelevatoren)
                  Der mangler desuden cykelstativ til brugerne (bla juniorklubben)

                  Der er kommet nyt lys op i
                  køkkenet Doneret af Hessellund, sat op af Sonja og Jens

                  Missionshuset er solgt til (endnu
                  ukendt) dame fra Gedsted, så vi regner ikke med at komme til at udstille der
                  igen.

                  3) Ninni Gjessing var optaget
                  2.9. Datoen for arrangementet er flyttet til 3.9. afgang fra torvet 18.3. Sonja sender mail til
                  medlemmer.

                  Akvarel på Fur fre/lør 11/12. 9.
                  Underviseren skal have 300kr i timen. Vores forslag er at lægge timerne fre 16
                  – 21 og lør 9 – 11 og igen 14 – 17 evt med udflugt til bryghuset i pausen.

                  Campingpladsen har hytter til
                  leje og evt rum vi kan male i. Poul finder ud af pris herpå i denne uge, så der
                  snarest kan mailes til aktive passive medlemmer og laves nyhedsbrev på nettet
                  og til brugsen og torvet.

                  Randersudflugten aflyses. Måske
                  vil maj være et bedre tidspunkt.

                  Kunstskole for børn skal
                  planlægges. Mona Sonja og Jane mødes Tirsdag aften.

                  4) Kunstforeningen kan få en
                  stand til julemessen næste år hvor vi informerer deler

                  foldere ud og tegner
                  medlemskaber. Enkelte medlemmer opfordres til selv at få en stand og sælge
                  malerier m.m.

                  Der er almindelig stemning for at
                  1 medlems møde. Generalforsamlingen , er nok. Referat herfra sendes til aktive
                  medlemmer.

                  5) Fremover lader vi blanketter/
                  kvitteringer sidde i hæftet i nummerorden, så vi er sikre på ingen bliver væk.

                  Nye medlemmer får vedtægter og
                  medlemslister tilsendt (mail)

                  6) Sonja er i gang med at forsøge at få os med i
                  turistbrochurer. Poul vil tage en lille brochure om vesthimmerlands kunstnere
                  og kunsthåndværkere med til hende.

                  Der kommer en hjertestarter i
                  medborgerhuset. Der vil blive afholdt kursus så så mange af husets brugere som
                  muligt vil kunne anvende den.

                  I vil gerne have en repræsentant
                  med på næste generalforsamling i medborgerhuset og fremføre foreslag til maling
                  af salens loft, cykelstativer, handicapvenlighed …og flere nøgler.

                  Bestyrelsen planlægger ekskursion
                  onsdag 12.8. til skive for at få inspiration til skulpturer.


                  ref. Sonja                  20 -04 – 2009 Bestyrelsesmøder

                  Posted by Sonja Feldt Sat, August 28, 2010 18:30:41


                  Bestyrelsesmøde

                  20 april 2009

                  Poul – Erna – Jane – Mona – Sonja

                  1. Konstituering efter valg pågeneralforsamling.

                  Bestyrelsen konstituerede sig ved at alle beholder samme
                  post .

                  2. Endelig valg af kurser og
                  undervisere.


                  efter forslagene fra generalforsamlingen er type og tid
                  ca fastlagt.


                  croquis tegning …19 – 21 feb/marts 2009 Mona står for kontakt til model .uden LOF regi


                  acryl maling med Eva Jessen. .Eva J takker nej.
                  Sonja finder anden underviser. 3×3
                  nov..jan.


                  akvarel ……Poul arrangerer weekendtur til Fur Jættestuen
                  sept.


                  Kunstskolen.. 2 hold i uge 39-40-41-43-44 torsdage kl. 16-18

                  3
                  Udflugten


                  Jættestuen på Fur


                  Galleri Gaio Randers Mona kontakter Britt Lundby sætter et
                  program sammen. for medl + passive medl. Kør sammen


                  Kunst uden rammer i Nibe


                  Galleri Bryrup

                  4
                  Udstillingen til Gedeskæg


                  Kunstudvalg……som det plejer ………alle hjælper til


                  Hvor …Erna undersøger
                  Missionshus eller Medborgerhus


                  Udstillere…Kursister og medlemmer evt. annonce

                  5
                  Regler i Atelieret


                  Rengøring
                  Sonja og Erna tager rengøringen 2. uge (hver 1 gang om måneden)


                  Opbevaring af
                  kunstværker …….Sonja spørger Emil om muligheder

                  Ref. Sonja                  02-12-2008 Bestyrelsesmøder

                  Posted by Sonja Feldt Sat, August 28, 2010 18:27:13


                  Bestyrelsesmøde

                  02-12-2008

                  Kl. 19.00 i Medborgerhuset.

                  Fremmødte: Erna, Jane, Mona og Sonja

                  Fraværende: Poul

                  Emner:

                  Jeg har Fået
                  invitation fra Vennepunktet med ønske om at Kunstforeningen bliver integreret i
                  styregruppen fra september 2009

                  (vedlagt invitationen fra Erik Kragelund)

                  det vil jeg gerne drøfte godt igennem med jer.

                  Det giver et gevaldigt skulderklap til vores lille forening
                  .

                  Lad os mødes og diskutere.

                  ———————————————————————————————————————-

                  Referat fra mødet.

                  Vi prøvede at opstille fordele og ulemper ved at deltage i
                  styregruppen.

                  Fordele.

                  1. Nu
                   har vi været med i arrangement omkring Gedeskægsfesten i 10 år. Fordelene ved det
                   har været sommerudstillingen, -udgifter betalt af Gedeskægskomiteen
                   og tildelt overskud flere
                   gange.
                  2. Atelieret
                   i Medborgerhuset kom på tale (Søren P Johansen) ved en af udstillingerne,
                   hvor vi måtte sande vi ikke kunne samle penge til køb og drift af Det
                   gamle Missionshus.

                  Ulemper.

                  a. Det
                  var lidt svært at se mulighederne her. Vi er i forvejen en lille gruppe spredt
                  uden for byen også, så logikken med at
                  være med i et lokalt råd er ikke indlysende.

                  b. Vi
                  må regne med at skulle bruge en del tid og opmærksomhed på VennePunktets
                  arrangementer. I forvejen har vi arbejde med : kurser, kunstskole , kommende
                  udsmykning, udflugter, film, foredrag og Vi skal jo
                  male…….!

                  Konklusionen blev at vi gerne vil deltage som observatører
                  og så sætter vi det på som punkt til generalforsamlingen til januar 2009, og
                  tager det derfra.

                  Ref.

                  Sonja

                  Med venlig hilsen

                  Sonja                  08-09-08 Bestyrelsesmøder

                  Posted by Sonja Feldt Sat, August 28, 2010 18:25:49

                  Bestyrelsesmøde 08-09-08


                  Fremmødte:

                  Poul Spanggård – Mona Damm – Jane Bonnerup – Sonja Feldt
                  Pedersen


                  Punkter
                  der blev drøftet:


                  1. Kunstudvalget: Erna og Sonja

                  Efter 10 år med ansvaret for planlægning kunne jeg for min
                  del tænke mig lidt aflastning. Det kastes nu ud til eftertanke, så ser vi hvad
                  der sker. Udstillingen skal vare ved

                  2. Udflugt til Kirsten Kjærs
                  Museum.

                  Vi besluttede at turen skal finde sted 27-09-08 med afgang
                  kl. 10.00 fra Torvet.

                  Det
                  bliver for medlemmer – passive som aktive. Tilmelding 22-09-09. Pris: 50kr.

                  Der
                  bliver arrangeret kør sammen. Hver medbringer ret til sammenskudsfrokost.

                  Invitation
                  med mail eller brev, samt Nyhedsbrev på hjemmesiden.

                  3. Kunstskole for børn .

                  5 gange 16.30-18.00
                  pris 200kr. , materialer giver Kunstforeningen. Der males på karton.
                  Hvis der ønskes lærred er det til egen betaling. Vejledning gives af Mona, Jane
                  og Sonja, der ikke modtager betaling.

                  4.
                  Møde i Samvirkende Foreninger 25-09-08

                  Erna, Mona og evt Jane møder op.

                  5.
                  Skulptur / Udsmykning ved Anlægget.

                  Vi besluttede at alle medlemmer kan lave et oplæg hver
                  især.

                  Der vil så blive et
                  Visionsmøde – Udvælgelse, hvor Doris Lauridsen fra Beboerforeningen kan være
                  til stede og give orientering om hvad Vesthimmerlands Kommune ønsker,
                  henholdsvis vil yde af tilskud. Desuden skal jeg høre nærmere hos Erik, der vil
                  sponsorere beton om hvor meget han har mulighed for at ændre på formene. Der
                  vil blive kaldt ind til et medlemsmøde.

                  Ref.: Sonja                  25 – 03 – 2008 Bestyrelsesmøder

                  Posted by Sonja Feldt Sat, August 28, 2010 18:23:29

                  Bestyrelsesmøde d. 25
                  – 03 – 2008 hos Sonja


                  Til stede var Poul
                  Spanggård, Mona Damm, Sonja Feldt og Erna Porskjær


                  1.
                  Gedeskægsfesten fra 19/06 – 22/06

                  a.
                  Vi satser
                  på at kunne leje missionshuset, Erna spørger Ole andersen.

                  2.
                  Udstillere

                  a.
                  Sonja spørger medlemme samt tidl. Kursusdeltagereom
                  at udstille – vi skal have tilbagemeldinger inden 1/5. Vi spørger Felix
                  Pedersen om han evt. vil være med. Har lovning på silketørklæder fra Ålestrupgruppen
                  ved Ruth Adsersen. Forventer glas fra Karen Margrethe Larsen. Anette Jacobsen
                  samt flere om de vil udstille sten. Uklart men ønskeligt om vi kan finde keramike,
                  samt evt. en smykkemager.

                  3.
                  Angående foredragsaften med Felix Pedersen
                  aftalte vi at mødes på Torvet i vores lokale tirsdag d. ¼ og lave omtle og
                  annonce osv. . Poul taler med ham om evt. emne / titel på foredraget.

                  4.
                  Diskussion om kunstkalenderen, Poul havde nogle
                  eksemplarer med – han vil undersøgepriserpå at få lavet kopier i
                  ungdomsklubben. Vi var nok mest stemt for at droppe projektet, tror ikke på der
                  kan blive solgt ret mange, men vi tager stilling senere.

                  5.
                  Forslag til kursusprogram til folderen.

                  a.
                  Gudrun Elisabeth Kjær Løgstær – evt.
                  weekendkursus i september/oktober

                  b.
                  Eva Jessen 3 gange i november samt 3 gange i
                  jan/feb.

                  c.
                  Sonja undersøger

                  6.
                  Ang. Udsmykning i byen – vi aftaler en dag hvor
                  vi kan se på betonblokke hos cementstøberen . derefter kan der laves skitse til
                  portene ved hallen.

                  Ref. Erna Gedsted d. 26-03

                  17 – 01 – 08 Bestyrelsesmøder

                  Posted by Sonja Feldt Sat, August 28, 2010 16:57:47

                  Bestyrelsesmøde


                  på Torvet 17 – 01 –08

                  Til stede Sonja,
                  Poul, Lene, Jane og Erna.


                  1.
                  Fastlæggelse af dato for generalforsamling.

                  a.
                  26 – 02 – 08

                  b.
                  På valg: Erna Porskjær, Poul Spanggård, Lene
                  Bertelsen.

                  c.
                  Bent Clausen er udtrådt af foreningen, derfor
                  skal der vælges en suppleant.

                  2.
                  Orientering til medlemmerne om betaling af
                  kontingent.

                  a.
                  Sonja’s skrivelse til medlemmerne ang. Betaling
                  af kontingent blev godkendt.

                  3.
                  Udstillingens 10 års Jubilæum

                  a.
                  Skal markeres – forslag ønskes ved
                  generalforsamlingen.

                  4.
                  Der skal laves en ny folder. Hvad skal vi have
                  af kurser og udflugter ?

                  a.
                  Eva Jessen

                  b.
                  Forslag – foredrag med evt. Felix Pedersen

                  c.
                  Evt. lave kalender med malerier fra egnen –
                  lanceres som postkort til udstillingen.

                  d.
                  Evt. udflugt til andre grupper: Rammen i Nibe –
                  Eva Jessen

                  e.
                  Foredrag af Jane Bonnerup om Nolde

                  Ref. Erna
                  15 – 05 – 2007 Bestyrelsesmøder

                  Posted by Sonja Feldt Sat, August 28, 2010 16:56:31


                  Bestyrelsesmøde

                  15 – 05 – 2007

                  1. Gedeskægsfesten
                  2. Valg af kasserer
                  3. Fonde………………………………………..

                  1)
                  Gedeskægsfesten.

                  a)
                  Udstilling holdes i missionshuset – Erna
                  aftaler.

                  b)
                  Onsdag hænge op kl. 16.00-18.00

                  c)
                  Udstillere: medlemmer, kursister og undervisere.

                  d)
                  Åbningstale: Erik Kragelund ( Niels Heebøll)
                  Erna aftaler.

                  e)
                  Traktement: vin, snacks /engangskrus

                  f)
                  Fernisering kl. 16.00-18.00 torsdag.

                  g)
                  Torvedag fredag .

                  (1)
                  Kendte maler : Pia Nielsen – Kåre Egholm –
                  Mogens Kristensen – Poul vejleder.

                  (2)
                  Kunstnere på Torvet –
                  åbent atelier , medlemmer maler ( billeder hænges op tirsdag kl.19.00)

                  h)
                  Lørdag

                  (1)
                  Tegnekonkurrence kl. 11.00-15.00 (Anette og Tove )

                  (2)
                  Borde og stole fra hallen /
                  papir og farver. (Tove spørger Peter)

                  (3)
                  Kl. 14.00 bedømmelse af Margit Høvring ( Sonja
                  spørger Margit)

                  i)
                  Søndag

                  (1)
                  Aktion kl. 16.15
                  ( Kragelund og Heebøll)

                  (2)
                  Præmieuddeling kl. 16.15 ( Anette )

                  2)
                  Valg af kasserer

                  a)
                  Jane Bonnerup

                  3)
                  Fonde

                  a)
                  Afslag fra Nordea, SparNord, Kulturåd.

                  (1)
                  Opfordret til at søge igen fra kulturråd,
                  offentligt arrangement.

                  Forslag: foredrag i vennepunkt, udsmykning af byen eks. Vægmaleri: fra
                  fjorden, vægmaleri som frise på Torvet med historisk emne.

                  Ref. Sonja

                  13-03-07 Bestyrelsesmøder

                  Posted by Sonja Feldt Sat, August 28, 2010 16:55:33


                  Bestyrelsesmøde

                  13-03-07

                  Jane , Erna,
                  Sonja – opfordret: Anette Jensen –
                  fraværende: Lene og Poul + suppleant Tove


                  Gedeskægsarrangement

                  1.
                  Kunstudstilling

                  a.
                  Udstillingssted: 1.prioritet er missionshuset 2.
                  er Medborgerhuset

                  b.
                  De samvirkende vil gerne have udstillingen op
                  til hallen for at tiltrække publikum til øvrige arrangement. Det skulle så være
                  i 2 mødelokaler.

                  i.
                  Peter er kontaktet og han skal bruge lokalerne
                  selv.

                  c.
                  Udstillere: kunstnergruppens egne medlemmer og
                  kursister fra det første år. Jeg har adresserne og tlf.nr. så der skal ringes
                  til den enkelte. Derudover vurderes der om der skal inviteres anden form for
                  kunst: keramik, glas, filt ect.

                  2.
                  Kunst på Torvet

                  a.
                  Fredag 22-05-07:
                  kl. 14-17.00

                  b.
                  Følge Anettes erfaring og ideer til kunst på
                  torvet

                  i.
                  Anette, Anne Lise, Poul, Mette, Tove, Jane og
                  Sonja maler på Torvet

                  ii.
                  Aftale med handelsstandsforeningen med stand. (
                  Sonja)

                  3.
                  Forslag til kendte maler på torvet: Søren P.,
                  Per Bisgård,John Jensen, Kåre Egholm, Jens Hove..

                  a.
                  Tema ( kun forslag ): samarbejdets kunst!

                  4.
                  Malerkonkurrence Lørdag 23-05-07 kl. 11-15.00
                  – for børn .

                  a.
                  aldersgrupper 2-4 og 5-8 og 8-12 og 12 – 15 år.

                  b.
                  Hvor?
                  Mødelokalet, Anettes telt? Aftale
                  med komiteen hvor vi kan være.

                  c.
                  Præmier 1-2-3 præmier til hver aldersgruppe.

                  d.
                  Erna spørger SparNord om gave.

                  5.
                  Søndag

                  a.
                  Konkurrencens vindere

                  b.
                  Auktion over Kendtes malerier.
                  …………………………………………………………………………………………………..

                  Folder

                  1.
                  Folder føres ajour når kurser osv. Er fastlagt

                  Medlemskort / dagsdato sedler for kontingent

                  1.
                  jeg laver medlemskort – aktiv og passiv for alrid
                  at have dem her oppe ved arrangementer og kunne tegne nye medlemmer.

                  6.
                  Opkrævning af kontingent: Erna og jeg deler
                  antal mdl. Og går rundt og opkræver.

                  7.
                  Fonde

                  a.
                  Jeg søger: Spar Nord, Nordea, Lokalt Kulturråd

                  8.
                  Udflugter arangerer vi når der er interesse for
                  det.

                  9.
                  Filmaften: Jane undersøger hvilke DVD’r der er
                  på biblioteket

                  10.
                  Kurser

                  a.
                  Jeg undersøger hos forskellige kunstnere og
                  prøver at lave års program – i folderen også

                  b.
                  Forslag: Eva Jessen 2 x aften for medlemmer –
                  Abstrakt maleri

                  c.
                  Weekend / sommer Birthe Kjærsgård – acryl maleri

                  d.
                  6 x aften 2008 forår Tatiane Verity – klassisk
                  tegning

                  e.
                  8 x aften Lise Skriver Myrthue – abstrakt maleri

                  Ref. Sonja                  01 – 08 – 2006 Bestyrelsesmøder

                  Posted by Sonja Feldt Sat, August 28, 2010 16:54:33


                  Bestyrelsesmøde

                  01 – 08 – 2006

                  Lene, Erna, Sonja fraværende Poul og Margit

                  1.
                  Siden sidst

                  2.
                  Maledage

                  3.
                  Rengøring

                  4.
                  persienner

                  5.
                  aktiviteter

                  ………………………………………..

                  1)
                  Siden sidst.

                  a)
                  Margit trådt ud af bestyrelsen, Malene kaldt ind
                  som suppleant.

                  b)
                  Ole andersen foreslår at vi køber
                  Missionshuset!- eller lejer.

                  c)
                  Ikke betalt for leje af missionshuset til
                  udstillingen endnu.

                  d)
                  Antal besøgende på udstillingen ca 270 -300
                  personer.

                  2)
                  Maledage.

                  a)
                  Maledage
                  tirsdage 19-22 – turnusplan mailes.

                  3)
                  Rengøring

                  a)
                  Medborgerhusets bestyrelse har et krav med
                  gulvvask 1 gang pr. uge og vinduer 1 gang pr. måned.

                  b)
                  Bestyrelsen har bestemt at deltagerne om
                  tirsdagen sørger for gulvvask og pudse vinduer ( efter husets regler )når
                  maleriet er færdigt .

                  c)
                  Redskaber og rengøringsmidler er i rengøringsrummet.

                  4)
                  Persienner

                  a)
                  De er bestilt på Gedsted Byggemarked

                  5)
                  Aktiviteter

                  a)
                  Kurser for LOF og evt. kunstskole for børn

                  b)
                  Udstilling når der sker noget i byen – jul –
                  kulturaften – evt. julekort – maleri
                  – børn maler selv..

                  6)
                  Eventuelt

                  a)
                  Julefrokost

                  b)
                  Hver laver sin ret

                  Ref. Sonja
                  23-05-06 Bestyrelsesmøder

                  Posted by Sonja Feldt Sat, August 28, 2010 16:53:06


                  Bestyrelsesmøde

                  23-05-06


                  1) Udstilling Gedeskæg d.22-25/06/06

                  2) Deltager: Lene Bertelsen, Erna,
                  Sonja, Poul, Afbud fra Margit.

                  a) Kunstudvalg.Erna, Malene, Ulla, Sonja

                  ( Malene og Ulla meldte fra)

                  Gæsteudstillere, FOTO 10 stk. a’ 70×90
                  talsmænd: Ejnar Brandt, Robert Elkjær, Børge Børresen, Suss Larsen

                  Inviterede
                  gæsteudstillere: Eva Jesse, Tatiana,Gudrun Kjær, Annette Andersen, Susanne
                  Camille Petersen

                  GedstedKunstnergruppe

                  Velkomsttaler: Doris
                  Lauritsen – Gav gave, 2 bøger om kunst.


                  ref. Sonja
                  18-04-06 Bestyrelsesmøder

                  Posted by Sonja Feldt Sat, August 28, 2010 16:51:12


                  Bestyrelsesmøde

                  18-04-06


                  1) Reception i nyt atelier

                  Champagne –
                  cider – appelsinjuice

                  Snaks –frugt
                  – bananer, druer, pærer, orangestænger, staniol

                  Blomster,
                  (Karin)

                  Mødes alle
                  kl. 14.00 – handle og arrangere.

                  Champagne
                  til alle gæster

                  Velkomst
                  Sonja

                  Søren P.
                  (Heebøll)

                  SparNord,
                  overrække tilskud.

                  ViborgStiftFolkeblad
                  skriver artikel, selv tage fotos, sende mandag med tekst.

                  Fællesmaleri
                  70×90 /. 3 flag Plakat: Hurra, indvielse af atelier / Poul 60kr

                  Acrylmaling
                  – spandelåg / Sonja

                  25 stk
                  vedtægter + opslag Sonja

                  Udstilling:
                  Poul, Margit, Åse, Lene, Sonja – ophæng på fredag.

                  ref. Sonja
                  Kunstnergruppen

                  TORVET

                  Vesterbro 1

                  9631 Gedsted


                  kunstnergruppen@gedstedkunstforening.dk

                  Copyright © All Rights Reserved